Autori:

Marija Bakula, Miroslav Mayer, Nada Čikeš, Branimir Anić

Sažetak

Bolesnici oboljeli od reumatoidnog artritisa u oko 6% slučajeva mogu istodobno bolovati i od primarne bilijarne ciroze. Čini se da faktor tumorske nekroze alfa (TNF-a) ima važnu ulogu u patogenezi obiju bolesti. Inhibitori TNF-a registrirani su za liječenje reumatoidnog artritisa. Jedini odobreni lijek za liječenje primarne bilijarne ciroze jest ursodeoksikolna kiselina. Prikazan je slučaj bolesnice oboljele od reumatoidnog artritisa i primarne bilijarne ciroze, koja je uz terapiju adalimumabom postigla dugotrajnu remisiju obiju bolesti. Ovaj prikaz bolesnice važan je dodatak uz nekoliko do sada objavljenih sličnih slučajeva.

Volumen: 1-2, 2015

Liječ Vjesn 2015;137:27–29

Preuzmi PDF