FIVE »W« IN TUBERCULOSIS CONTACT TRACING:WHY, WHEN, WHO, WHERE, AND WHAT?

Autori:

Anamarija Jurčev Savičević

Sažetak

Sažetak. Najučinkovitija mjera u suzbijanju i sprečavanju tuberkuloze jest brzo otkrivanje i brzo i učinkovito liječenje oboljelih čime se izvor zaraze uklanja iz populacije. Efikasno otkrivanje sekundarnih slučajeva bolesti u okolini tuberkuloznog bolesnika i njihovo promptno liječenje od iznimne je važnosti jer se time sprečava dalje širenje infekcije. Takva je aktivnost prioritetna u nacionalnim programima za nadzor nad tuberkulozom u zemljama visoke incidencije koje nemaju dovoljno sredstava za dodatne protuepidemijske aktivnosti. Međutim, u zemljama niske incidencije poduzimaju se intenzivnije aktivnosti usmjerene eliminaciji tuberkuloze, ponajprije pronalaženje i probir zaraženih osoba koje imaju pridružene rizične čimbenike za obolijevanje nakon zaražavanja. Njihovim se liječenjem iscrpljuje rezervoar budućih slučajeva preveniranjem reaktivacije bolesti. Hrvatska je zemlja srednje incidencije tuberkuloze u kojoj su stope u kontinuiranu padu prema niskoj incidenciji. Traženje kontakata važan je dio nacionalnog programa za nadzor nad tuberkulozom. Ovaj rad opisuje epidemiološke principe i praksu u traženju kontakata.

Summary

Summary. The most successful intervention in tuberculosis control is early detection and early and effective treatment of tuberculosis patient. Therefore, identification of secondary cases and their prompt treatment may interrupt further transmission. This is the goal in the national tuberculosis programmes in high-incidence countries since extensive contact investigation is resource intensive. As countries approach the elimination phase of tuberculosis, more aggressive strategies are needed. Contact tracing is regarded as an effective intervention to identify and to treat recently infected persons and has become an essential component of the tuberculosis control and elimination strategies in most low-incidence countries. These activities can lead to the exhausting of the reservoir of future cases by preventing reactivation. Croatia is a middle-incidence country with decreasing incidence rates moving towards low-incidence situation. Contact investigation is an important part of tuberculosis control efforts. This study described current contact tracing principles and practice.

Volumen: 1-2, 2011

Liječ Vjesn 2011;133:65–68

Preuzmi PDF