Naslov Rubrike Volumen Preuzmi
HRVATSKI MEDICINSKI ČASOPISI I STANDARDI DOBRE UREĐIVAČKE PRAKSE: ANALIZA UPUTA AUTORIMA
Lea Škorić, Jelka Petrak
Izvorni rad 7-8, 2017 PDF
FLUDARABIN, CIKLOFOSFAMID I RITUKSIMAB (FCR) U LIJEČENJU BOLESNIKA S KRONIČNOM LIMFOCITNOM LEUKEMIJOM (KLL): ISKUSTVO KLINIČKOGA BOLNIČKOG CENTRA ZAGREB
Ivan Krečak, Sandra Bašić-Kinda, Dino Dujmović, Ida Hude, Ivo Radman-Livaja, Klara Dubravčić, Koraljka Gjadrov Kuveždić, Ivana Ilić, Igor Aurer
Izvorni rad 7-8, 2017 PDF
KVALITETA ŽIVOTA BOLESNIKA S KRONIČNOM VENSKOM INSUFICIJENCIJOM
Ani Jolić Lončarić, Andrica Lekić, Nella Kuftinec Jolić
Izvorni rad 7-8, 2017 PDF
ALKAPTONURIJA – PRIKAZ BOLESNICE
Ana Parlov, Marin Petrić, Dijana Perković, Dušanka Martinović Kaliterna
Klinička zapažanja 7-8, 2017 PDF
PROLAZNI NEONATALNI DIJABETES UZROKOVAN NOVOM AKTIVIRAJUĆOM MUTACIJOM KCNJ11-GENA I USPJEŠNO PREVOĐENJE NA TERAPIJU SULFONILUREJOM
Gordana Stipančić, Marija Požgaj Šepec, Lavinia La Grasta Sabolić
Klinička zapažanja 7-8, 2017 PDF
ENDOKRINI DISRUPTORI I DEBLJINA
Melany Ćurić, Sanja Klobučar Majanović, Dijana Detel, Alen Ružić, Davor Štimac
Pregledi 7-8, 2017 PDF
NEDOSTATAK UVIDA KOD OBOLJELIH OD SHIZOFRENIJE: DEFINICIJA, ETIOLOŠKI KONCEPTI I TERAPIJSKE IMPLIKACIJE
Slađana Štrkalj-Ivezić, Karolina Horvat
Pregledi 7-8, 2017 PDF
IZNENADNA I NEOČEKIVANA SMRT U EPILEPSIJI
Antun Ferenčić, Dražen Cuculić, Valter Stemberga, Ivan Šoša
Pregledi 7-8, 2017 PDF
SMJERNICE ZA GENETIČKO SAVJETOVANJE I TESTIRANJE NA NASLJEDNI RAK DOJKE I JAJNIKA
Ana Borovečki, Marijana Braš, Boris Brkljačić, Nina Canki-Klain, Natalija Dedić Plavetić, Blaženka Grahovac, Herman Haller, Nataša Jokić Begić, Iva Kirac, Sonja Levanat, Višnja Matković, Paula Podolski, Ilona Sušac, Mario Šekerija, Ljiljana Šerman, Marina Šprem Goldštajn, Rado Žic, Tamara Žigman
Smjernice 5-6, 2017 PDF
SMJERNICE ZA RANO PREPOZNAVANJE, DIJAGNOSTIKU I TERAPIJU NEUROGENE OROFARINGEALNE DISFAGIJE
Zdravka Poljaković, Dinah Vodanović, Darija Vranešić Bender, Dina Ljubas Kelečić, Katarina Starčević, Zdravko Kolundžić, Marina Bedeković Roje, Mihael Mišir, Sanja Habus, Željko Krznarić
Smjernice 5-6, 2017 PDF
VAŽNOST NEZADOVOLJSTVA TIJELOM U RANOJ I KASNOJ ADOLESCENCIJI
Inja Erceg, Gordana Kuterovac Jagodić
Izvorni rad 5-6, 2017 PDF
USPOREDBA POJAVNOSTI HIPERURICEMIJE I GIHTA NA OTOKU KORČULI I OTOKU VISU S GRADOM SPLITOM I NJEGOVOM OKOLICOM
Iris Jerončić Tomić, Shelly Pranić, Rosanda Mulić, Ozren Polašek
Izvorni rad 5-6, 2017 PDF
INDIKACIJSKE SMJERNICE ZA FETALNU EHOKARDIOGRAFIJU I NJIHOV UTJECAJ NA PRENATALNU DIJAGNOZU SRČANE BOLESTI
Rea Levicki, Slavica Sović, Ivan Malčić
Izvorni rad 5-6, 2017 PDF
BOLESNICI S POVIŠENOM KONCENTRACIJOM KREATIN KINAZE U REUMATOLOŠKOJ AMBULANTI – PRIKAZ SKUPINE BOLESNIKA
Marko Barešić, Krešimir Rukavina, Ivan Padjen, Kamelija Žarković, Branimir Anić
Klinička zapažanja 5-6, 2017 PDF
STRAŽNJA IDIOPATSKA FASCIKULARNA LJEVOVENTRIKULARNA TAHIKARDIJA OSJETLJIVA NA VERAPAMIL – BELHASSENOVA TAHIKARDIJA – PRIKAZ BOLESNIKA
Lidija Srkoč Majčica, Ivan Malčić
Klinička zapažanja 5-6, 2017 PDF
KLINIČKA IMUNOTERAPIJA RAKA BLOKADOM MOLEKULARNIH INTERAKCIJA NEGATIVNE POVRATNE SPREGE
Antonio Juretić, Martina Bašić-Koretić
Pregledi 5-6, 2017 PDF
PRAVO JEHOVINIH SVJEDOKA NA OSTVARIVANJE KIRURŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ – PREMA VRIJEDEĆIM ZAKONIMA (DE LEGE LATA)
Sunčana Roksandić Vidlička, Lada Zibar, Jozo Čizmić, Kristijan Grđan
Zdravstvena zaštita 3-4, 2017 PDF
TRANSKATETERSKA IMPLANTACIJA AORTALNOG ZALISTKA (TAVI) U LIJEČENJU BOLESNIKA S TEŠKOM AORTALNOM STENOZOM: PRIKAZ METODE I REZULTATA U KLINIČKOME BOLNIČKOM CENTRU ZAGREB
Joško Bulum, Zvonimir Ostojić, Maja Strozzi, Ivica Šafradin, Višnja Ivančan, Jadranka Šeparović-Hanževački, Vlatka Rešković-Lukšić, Bojan Biočina, Davor Miličić
Lijekovi i metode 3-4, 2017 PDF
KLINIČKI PRISTUP GINEKOMASTIJI
Anela Novak, Darko Kaštelan
Pregledi 3-4, 2017 PDF
ODREĐIVANJE GRADUSA ADENOKARCINOMA PROSTATE PREMA KLASIFIKACIJI SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE IZ 2016. GODINE
Božo Krušlin, Tihana Džombeta, Davor Tomas, Monika Ulamec
Pregledi 3-4, 2017 PDF
Prikazano 20 od 929 članaka.