Naslov Rubrike Volumen Preuzmi
Euglikemijska dijabetička ketoacidoza inducirana empagliflozinom, inhibitorom kotransportera natrija i glukoze 2, nakon resekcijskog zahvata na plućima u bolesnice s tipom 2 šećerne bolesti
Jelena Magaš Vadlja, Jasna Špiček-Macan, Jadranka Katančić, Iva Milišić Jašarević, Vjekoslav Karadža, Marija Copić
Prikaz slučaja 1-2, 2020 PDF
Sindrom kratkog crijeva kod septičnih bolesnika: prikaz bolesnice
Gordana Kristek, Slavica Kvolik, Sonja Škiljić, Dalibor Kristek, Ivana Haršanji Drenjančević, Nenad Nešković, Aurelija Majdenić Štaba
Prikaz slučaja 1-2, 2020 PDF
Anesteziološki pristup pacijentima s transplantiranim srcem pri nekardijalnim operacijama – prikaz bolesnice s pregledom literature
Iverka Brigljević Kniewald, Renata Curić Radivojević, Višnja Ivančan
Smjernice 1-2, 2020 PDF
Uloga kontinuirane metode bubrežnoga nadomjesnog liječenja u bolesnika s teškom rabdomiolizom i multiorganskim zatajenjem nastalim zbog zlouporabe metandriola
Sonja Škiljić, Gordana Kristek, Aurelija Majdenić Štaba, Ivana Haršanji Drenjančević, Nenad Nešković, Slavica Kvolik
Prikaz slučaja 1-2, 2020 PDF
Anestezija i analgezija za metodu FAUCS carskog reza – prikaz bolesnice
Ivan Ivanovski, Katarina Kličan-Jaić, Maja Pešić, Željko Ivanec, Marinko Vučić, Krunoslav Kuna
Prikaz slučaja 1-2, 2020 PDF
Perioperativno zbrinjavanje djeteta s otvorenim arterijskim duktusom – prikaz bolesnika
Matija Majić, Dora Karmelić, Marin Mandić, Renata Curić Radivojević
Prikaz slučaja 1-2, 2020 PDF
Uloga Parklandske formule u liječenju opsežne duboke opekline – prikaz bolesnika
Božidar Duplančić, Željko Ninčević, Mate Perković, Ivan Utrobičić, Svjetlana Došenović, Hrvoje Vučemilović, Ruben Kovač, Filip Periš
Prikaz slučaja 1-2, 2020 PDF
Kvartarna prevencija. Predijabetes: rizik, bolest ili suvišna dijagnoza? Bolesti koje ne donose veliku opasnost ne treba dražiti ljekarijama. (Platon, 5. st. pr. n. e. U: Timej: Matica hrvatska 2017., str. 27., prijevod Damira Barbarića)
Marija Vrca Botica, Ivana Pavlić-Renar
Prikaz slučaja 1-2, 2020 PDF
Prikazano 8 od 48 članaka.