LESS SALT – MORE HEALTH. CROATIAN ACTION ON SALT AND HEALTH (CRASH)

Autori:

Bojan Jelaković, Antoinette Kaić-Rak, Davor Miličić, Vedran Premužić, Berislav Skupnjak, Željko Reiner

Sažetak

Sažetak. Napredan dio svijeta shvatio je da je prekomjeran unos kuhinjske soli višestruko štetan za zdravlje. Od nekoliko nacionalnih programa najbolji rezultati postignuti su u Finskoj, Japanu i Velikoj Britaniji. Program koji je pokrenut u Velikoj Britaniji prije desetak godina (CASH) uzor je svima i postupno je 2005. godine prerastao u svjetski pokret (WASH). Plan i program Europske unije također sadržava smanjenje unosa kuhinjske soli i obvezu deklariranja količine na svim prehrambenim proizvodima. U Hrvatskoj je 2006. godine na Prvom kongresu Hrvatskog društva za hipertenziju prihvaćena Deklaracija o važnosti započinjanja nacionalne kampanje za smanjenje konzumacije kuhinjske soli, a 2007. godine na Šestom kongresu o aterosklerozi predstavljena je naša inicijativa (CRASH) i nacionalni program. U tijeku je određivanje količine unosa natrija u općoj hrvatskoj populaciji na temelju natriurije, započeta je edukacija populacije, ali i stručnjaka. Program se provodi u organizaciji Akademije medicinskih znanosti Hrvatske te Hrvatskog društva za hipertenziju, Hrvatskog društva za aterosklerozu, Hrvatskoga kardiološkog društva i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i udruga medicinskih sestara, studenti i udruge bolesnika. Započeti su pregovori s prehrambenom industrijom, uključena je Hrvatska agencija za hranu, a i tvrtke zadužene za suradnju s medijima. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi poduprlo je ovaj nacionalni program, a uključeni smo i u akciju Svjetske zdravstvene organizacije kojoj je cilj upravo odrediti unos kuhinjske soli u europskim populacijama. Očekujemo i daljnju širu i konkretnu potporu vladinih institucija. CRASH će se i ove godine priključiti inicijativi programa WASH i organizirati aktivnosti za Svjetski tjedan borbe protiv soli (World Salt Awareness Week), koji je u 2009. godini posvećen soli koja se konzumira jedući izvan kuće (restorani, domjenci). Vjerujemo da će ovi početni koraci uroditi rezultatima i pridonijeti poglavito nižoj prevalenciji hipertenzije i njezinoj boljoj kontroli, manjem kardiovaskularnom pobolu i smrtnosti, ali i ukupno zdravijoj naciji. Nadamo se da ćemo brzo sustići one koji su ispred nas jer imamo mogućnost učiti na njihovim iskustvima. Moto programa je Manje soli-više zdravlja, a princip rada temelji se i na narodnoj poslovici Pometi prvo ispred svojih vrata te ovime pozivamo sve liječnike i medicinske sestre da budu dovoljno zdravstveno prosvijećeni i trajno aktivni.

Summary

Summary. Developed part of the world has realized that excessive salt intake is harmful for humans’ health. Several countries have their own national programmes for reducing salt intake, and the most successful are Finland, Japan and Great Britain. National programme that was launched in Great Britain several decades ago (CASH) achieved most and should serve as an example and model for others. In 2005 this programme evolved into the World action on salt and health (WASH). According to the EU plan, salt intake should be also cut down, and salt content should be labelled on all food articles. In 2006, the First Croatian Congress on Hypertension announced Declaration of salt reducing programme in Croatia, and in 2007 at the 6th Croatian Congress on Atherosclerosis Croatian action on salt and health (CRASH), and national programme for reducing salt intake were launched. In 2008 we have started with mapping of sodium intake (determined from urine sodium excretion), and CRASH has organized several educational activities for general population, but also for physicians and nurses. CRASH and national programme are organized by Croatian Academy of Medical Science, Croatian Society of Hypertension, Croatian Atherosclerosis Society, Croatian Cardiac Society, and School of Medicine, University of Zagreb. Associations of nurses are involved in all activities, as well as students and patients. Negotiations with food industry have started. Croatian Food Agency and companies for public relations and collaboration with media are included in this important programme. Croatian Ministry of Health and Social Care supports these activities, and CRASH is included in the action of the World Health Organization on mapping sodium intake in European countries. CRASH joins WASH and will organize several activities for the World Salt Awareness Week, which is in 2009 focused on salt eaten outside the home. We hope that Croatia will soon follow countries who have already achieved success in this struggle for reducing salt intake. Our motto is Less salt-more health, and one of our principles is based on an old proverb Firstly sweep around your own front door. Thus all physicians and nurses are invited to be health enlightened and permanently active.

Volumen: 3-4, 2009

Liječ Vjesn 2009;131:87–92

Preuzmi PDF