VIDEO-ASSISTED EXTIRPATION OF BREAST FIBROADENOMA WITH IMMEDIATE BILATERAL BREAST AUGMENTATION – A CASE REPORT

Autori:

Tugomir Gverić, Kristina Šemanjski, Marko Barić, Zrnka Adanić, Miljana Pintar, Boris Zdilar, Dubravko Huljev, Zoran Krstonijević, Dinko Gorski, Snježana Gverić-Ahmetašević

Sažetak

Sažetak. Pozadina: Od sredine 1990-ih godina razvila se videoasistirana kirurgija dojke (VABS) za liječenje dobroćudnih i zloćudnih bolesti dojke. Prema studijama koje su provedene uglavnom u Japanu, ova je tehnika sigurna i lako se uči, a njezina je glavna prednost izvrstan kozmetski rezultat poslijeoperacijskog izgleda dojki koji se ne može postići standardnim kirurškim tehnikama. Cilj: Prikazati prvi slučaj videoasistirane kirurgije dojke u Hrvatskoj primijenjene u liječenju fibroadenoma dojke uz neposredno obostrano povećanje dojki. Prikaz bolesnice: Bolesnica u dobi od 39 godina primljena je u našu bolnicu radi elektivnog zahvata povećanja obiju dojki. Tom je prilikom upotrijebljena metoda videoasistirane ekstirpacije fibroadenoma kroz inframamarnu inciziju neposredno nakon koje je učinjeno obostrano povećanje dojki. Zaključak: VABS je izvediva uz očit kozmetski učinak i zbog tog postaje metoda izbora u kirurgiji dojke. Međutim, potrebno je steći daljnja iskustva u ovom području kako bismo adekvatnije mogli procijeniti ovu tehniku.

Summary

Summary. Background: Since mid 1990s video-assisted breast surgery (VABS) has been developed in the treatment of benign and malignant breast diseases. According to studies that are conducted mainly in Japan, this tehnique is safe, easy to learn and his main advantage is excellent cosmetic results on postoperative appearance of breasts that cannot be achived with standard surgical procedures. Objective: To present a first case of video assisted breast surgery in Croatia applied to treatment of breast fibroadenoma and immediate bilateral breast augmentation. Case report: A 39 year old female patient was admitted to our hospital for elective procedure of breast augmentation. On this occasion video assisted extirpation of fibroadenoma was performed through inframammary incision and followed by immediate bilateral breast augmentation. Conclusion: VABS is feasible, cosmetic effects are evident and the VABS deserves attention as a possible surgical option in breast surgery. However further experience on this field must be gained and it remains to evaluate this tehnique on the additional studies.

Volumen: 3-4, 2011

Liječ Vjesn 2011;133:96–98

Preuzmi PDF