Naslov Rubrike Volumen Preuzmi
CITODIJAGNOSTIKA OZRAČENIH STANICA DOJKE – VRIJEDNOST I MOGUĆE POGREŠKE
Mirjana Marković-Glamočak, Mirna Sučić, Šimun Križanac, Suncica Ries, Koraljka Gjadrov-Kuvezdic, Dubravka Boban
Izvorni rad 7-8, 2003 PDF
POJAVA B-KRONIČNE LIMFOCITNE LEUKEMIJE U HODGKINOVOJ BOLESTI: PRIKAZ BOLESNICE
Nikša Turk, Kajko Kušec, Marija Dominis, Maruska Marusic-Vrsalovic, Branimir Jaksic
Klinička zapažanja 7-8, 2003 PDF
KT/V KAO MJERA KOLIČINE HEMODIJALIZE
Vedran Kovačić
Lijekovi i metode 7-8, 2003 PDF
ENDOSKOPSKI ULTRAZVUK I DIJAGNOSTIČKI ALGORITAM U BOLESTIMA GASTROINTESTINALNOG SUSTAVA
Milorad Opačić, Nadan Rustemović
Pregledi 7-8, 2003 PDF
PREPORUKE ZA ZBRINJAVANJE BOLESNIKA S MOŽDANIM UDAROM PRVI DIO: Organizacija skrbi za bolesnike s moždanim udarom, liječenje moždanog udara i neurorehabilitacija
Vida Demarin, Arijana Lovrenčić-Huzjan, Vesna Šerić, Vesna Vargek-Solter, Zlatko Trkanjec, Vlasta Vukovic, Velimir Lupret, Miljenko Kalousek, Drago Desyo, Dragutin Kadojic, Ivo Lusic, Marinko Dikanovic, Marija Vitas
Pregledi 7-8, 2003 PDF
UNOS DIJETALNOGA KALCIJA I PREVALENCIJA DEFORMACIJA KRALJEŽAKA U UZORKU STARIJE POPULACIJE
Simeon Grazio, Mirko Koršić
Izvorni rad 5-6, 2003 PDF
PREVALENCIJA ŽUČNIH KAMENACA U HEMODIJALIZIRANIH BOLESNIKA
Marko Jakić, Dubravka Mihaljević, Draško Pavlović, Goran Samardzija, Lada Zibar, Marijana Jakic
Izvorni rad 5-6, 2003 PDF
IZOLIRANI HEMANGIOBLASTOM VRATNE KRALJEŽNIČNE MOŽDINE – Prikaz bolesnika
Darija Mahović Lakušić, Damir Petravić, Niko Zurak, Josip Paladino, Gordana Juric
Klinička zapažanja 5-6, 2003 PDF
BRONCHIOLITIS OBLITERANS S ORGANIZIRANOM PNEUMONIJOM U BOLESNIKA LIJEČENOG AMIODARONOM
Zagorka Boras, Šimun Križanac, Neven Rakušić
Klinička zapažanja 5-6, 2003 PDF
INFEKCIJA UZROKOVANA SA STREPTOCOCCUS SUIS, ZOONOZA NA KOJU TREBA MISLITI – Prikaz dvaju bolesnika
Jasminka Kopić, Maja Tomić Paradžik, Nenad Pandak
Klinička zapažanja 5-6, 2003 PDF
FRACTURA RADII LOCO TYPICO – NAŠA ISKUSTVA
Nikica Daraboš, Marijan Cesarec
Lijekovi i metode 5-6, 2003 PDF
BRONHOALVEOLARNA LAVAŽA
Jasna Tekavec-Trkanjec, Tatjana Peroš-Golubičić, Silvana Smojver-Jezek, Marija Alilovic
Pregledi 5-6, 2003 PDF
UČINCI ORGANSKIH AEROSOLA NA DIŠNI SUSTAV PROFESIONALNO IZLOŽENIH OSOBA
Eugenija Žuškin, Jadranka Muvstajbegović, Josipa Kern, Davor Ivankovic, Bozica Kanceljak*
Pregledi 5-6, 2003 PDF
CIJEPLJENJE PROTIV HEPATITISA B NA KRONIČNOJ HEMODIJALIZI
Vedran Kovačić, Milenka Šain, Valentina Vukman*
Pregledi 5-6, 2003 PDF
PROBIR DOWNOVA SINDROMA TROSTRUKIM TESTOM U DRUGOM TROMJESEČJU TRUDNOĆE
Joško Lešin, Snježana Škrablin, Koraljka Đurić, Ernest Suchanek, Dubravka Mužinić, Držislav Kalafatić, Ivan Kuvačić, Gordan Zlopaša, Andrea Plavec
Izvorni rad 3-4, 2003 PDF
MEDITERANSKI NAČIN PREHRANE I UČESTALOST ZLOĆUDNIH TUMORA PROBAVNOG SUSTAVA NA HRVATSKIM OTOCIMA
Igor Rudan, Draženka Vadla, Marija Strnad, Zrinka Biloglav, Ariana Vorko-Jović
Izvorni rad 3-4, 2003 PDF
OKULTNI PAPILARNI KARCINOM ŠTITNE ŽLIJEZDE S NEOBIČNIM NEUROLOŠKIM SIMPTOMIMA
Jasna Talan-Hranilović, Majda Vučić, Hrvoje Hećimović, Vesna Vargek-Solter, Miljenko Kalousek, Vida Demarin
Klinička zapažanja 3-4, 2003 PDF
EVALUACIJA GENETIČKIH UZROKA MENTALNE RETARDACIJE
Ingeborg Barišić, Iskra Petković, Silva Hećimović
Pregledi 3-4, 2003 PDF
RENALNA DISLIPIDEMIJA U BOLESNIKA NA KRONIČNOJ HEMODIJALIZI
Vedran Kovačić, Milenka Šain, Valentina Vukman
Pregledi 3-4, 2003 PDF
ALERGIJSKI POREMEČAJI DIŠNOG SUSTAVA I KOŽE KAO JAVNOZDRAVSTVENI PROBLEM
Božica Kanceljak-Macan, Jelena Macan, Davor Plavec, Sanja Milković-Kraus, Eugenija Žuškin
Zdravstvena zaštita 3-4, 2003 PDF
Prikazano 20 od 1090 članaka.