HIGH RESOLUTION B-MODE AND DOPPLER ULTRASOUND IN DIAGNOSTIC EVALUATION OF CROHN’S DISEASE

Autori:

Ivica Sjekavica, Vinka Barbarić-Babić, Marko Kralik, Željko Krznarić, Ranka Štern-Padovan

Sažetak

Sažetak. U evaluaciji proširenosti i komplikacija te pri određivanju stupnja aktivnosti Crohnove bolesti rabe se raznovrsne dijagnostičke metode s primjenom ionizirajućeg zračenja. U našem svakodnevnom radu visokorezolutni B-mod i doplerski ultrazvuk s procjenom zadebljanja i hiperemije stijenke crijeva te mjerenjima indeksa otpora u muralnim arterijama, kao i prikazom ekstramuralnih promjena, pokazao se vrijednim dijagnostičkim oruđem u otkrivanju, procjeni aktivnosti i praćenju bolesnika s Crohnovom bolesti. Time se smanjuje izlaganje bolesnika ionizirajućem zračenju, što je od izuzetne važnosti jer bolest zahvaća pretežno mlađu populaciju.

Summary

Summary. Evaluation of extension and complications as well as assessment of Crohn’s disease activity, include different diagnostic methods, of which many utilize ionizing radiation. In our routine work, high resolution B-mode and Doppler ultrasound with measurements of bowel wall thickness and hyperemia, as well as calculation of resistance index of mural arteries and visualisation of extramural changes, represent valuable diagnostic tools in screening, assessment of disease activity, and follow up of the patients with Crohn’s disease. Therefore, we reduce the use of ionization radiation in diagnostic workup, which is particulary important considering the fact that Crohn’s disease predominantly affects young patients.

Volumen: 1-2, 2009

Liječ Vjesn 2009;131:18–21

Preuzmi PDF