Naslov Rubrike Volumen Preuzmi
ČESTITKA PREDSJEDNIKA HLZ-a
Željko Krznarić
Uvodnik 11-12, 2021 PDF
Kliničke smjernice za dijagnozu, liječenje i praćenje bolesnica oboljelih od raka vrata maternice
Anastazija Aleksandrova Stanojević, Vanda Paradžik Pašalić, Kristina Katić, Herman Haller,Višnja Matković, Goran Vujić, Ani Mihaljević Ferari, Branka Petrić Miše, Tihana Boraska Jelavić, Ana Fröbe, Blanka Jakšić, Ingrid Belac Lovasić, Ante Ćorušić, Deni Karelović, Danijela Vrdoljak Mozetić, Ana Maria Alduk, Ivana Canjko, Snježana Tomić, Senija Eminović, Eduard Vrdoljak
Smjernice 11-12, 2021 PDF
Kliničke smjernice za dijagnozu, liječenje i praćenje bolesnica oboljelih od zloćudnih tumora tijela maternice
Ana Fröbe , Blanka Jakšić, Višnja Matković, Herman Haller, Branka Petrić Miše, Dražan Butorac, Goran Vujić, Marina Kos, Tihana Boraska Jelavić, Snježana Tomić, Vanda Paradžik Pašalić, Ante Ćorušić, Ani Mihaljević Ferari, Ivana Canjko, Angela Prgomet Sečan, Danijela Vrdoljak Mozetić, Tanja Leniček, Gordana Lovrenčić-Prpić, Anastazija Aleksandrova Stanojević, Eduard Vrdoljak
Smjernice 11-12, 2021 PDF
Kliničke smjernice za dijagnozu, liječenje i praćenje bolesnica oboljelih od raka jajnika, jajovoda i potrbušnice
Branka Petrić Miše , Višnja Matković, Ingrid Belac Lovasić, Ana Fröbe, Tihana Boraska Jelavić, Kristina Katić, Ivana Canjko, Snježana Tomić, Ante Ćorušić, Damir Babić, Herman Haller, Deni Karelović, Mari Perić, Dinka Šundov, Goran Vujić, Blanka Jakšić, Eduard Vrdoljak
Smjernice 11-12, 2021 PDF
Smjernice za farmakološko liječenje epilepsije
Silvio Bašić, Željka Petelin Gadže, Igor Prpić, Zdravka Poljaković, Maša Malenica, Romana Gjergja Juraški, Ivana Marković, Ivana Šušak Sporiš, Jelena Šarić Jurić, Davor Sporiš, Stjepan Jurić, Sibila Nanković, Zlatko Sabol, Marija Meštrović, Vlatko Šulentić, Vlasta Đuranović, Maja Jurin, Nina Barišić, Iris Zavoreo, Zrinka Čolak Romić, Matilda Kovač Šižgorić, Anamarija Mrđen, Anka Shihabi Aleksić, Ljiljana Čengić, Milan Bitunjac, Marija Čandrlić, Dubravka Fajdetić, Ana Sruk, Robert Marčec, Ruža Kostanjevec, Boris Vuković, Marijan Cesarik, Vesna Kerek, Gordana Lojen, Lidija Šapina, Igor Cindrić, Dragan Smoljanac, Sanja Papić, Tihana Gržinčić, Marina Hlavati, Dunja Penavin Kolarić, Suzana Pejnović, Nevia Novak, Mario Grbin, Goran Ivkić
Smjernice 11-12, 2021 PDF
Zoonoze u Zeničko-dobojskoj županiji i Federaciji Bosne i Hercegovine
Lejla Čalkić, Lejla Bajramović-Omeragić, Alis Kozica
Izvorni rad 11-12, 2021 PDF
Ruptura apscesa jetre s posljedicom plinske embolije u sustavu portalne vene
Luka Đudarić, Nataša Katavić, Renata Huzjan Korunić, Boris Brkljačić
Klinička zapažanja 11-12, 2021 PDF
Kolposkopija u dijagnostici premalignih i malignih promjena vrata maternice
Dražan Butorac, Tatjana Nemeth Blažić, Ana Meyra Potkonjak , Adriana Bokulić, Ivana Stojanović
Lijekovi i metode 11-12, 2021 PDF
Audiovestibularni simptomi infekcije COVID-19
Marisa Klančnik, Petar Ivanišević, Nikola Kolja Poljak, Petar Drviš
Pregledi 11-12, 2021 PDF
Uloga hiperbarične oksigenoterapije (HBOT) u liječenju oboljelih od COVID-19
Sead Žiga, Dejan Andrić, Sanja Jurić Banai, Kristina Franjić, Dragan Vujović, Eva Pleško, Dživo Ljubičić, Nevenka Piskač Živković, Marko Banić
Pregledi 11-12, 2021 PDF
Ni med cvetjem ni pravice: sličnosti i razlike Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti – Treba li nam Zakon o zaštiti osoba sa zaraznim bolestima?
Goran Arbanas, Sunčana Roksandić
Zdravstvena zaštita 11-12, 2021 PDF
Dr. Marijan (Zlatko) Magdić [1. 9. 1946. – 26. 10. 2021.]
Danijela Tomić
In memoriam 11-12, 2021 PDF
Duško Matas [8. 3. 1933. – 26. 8. 2021.]
Ljubomir Radovančević
In memoriam 11-12, 2021 PDF
Smjernice za dijagnostiku i liječenje bolesnika s vratoboljom – 2. dio
Simeon Grazio, Darko Perović, Hana Skala Kavanagh Tonko Vlak, Tea Schnurrer Luke Vrbanić, Frane Grubišić, Boris Božić, Neven Kauzlarić, Vide Bilić, Dalibor Karlović, Darko Ledić, Tatjana Nikolić, Ana Poljičanin, Branka Aukst Margetić, Dražen Kvesić, Ivan Škoro, Neven Ištvanović, Dubravka Sajković, Stipe Ćorluka, Diana Balen, Vanja Bašić Kes, Lovorka Grgurević, Karlo Houra, Marijana Lisak, Petra Margetić, Ivan Mikula, Tomislav Nemčić, Dijana Zadravec, Krešimir Rotim
Smjernice 9-10, 2021 PDF
Izvanbolničke upale pluća u djece Preporuke hrvatskog društva za pedijatrijsku pulmologiju Hrvatskoga liječničkog zbora
Neven Pavlov, Srđan Banac, Irena Bralić, Jasna Čepin Bogović, Ivana Goić Barišić, Biserka Čičak, Nada Kljaić, Blaženka Kljaić Bukvić, Iva Mihatov Štefanović, Ivan Pavić, Marija Radonić, Srđan Roglić, Vojko Rožmanić, Goran Tešović, Dorijan Tješić Drinković, Mirjana Turkalj
Preporuke 9-10, 2021 PDF
PCR-testiranje na SARS-CoV-2 u Domu zdravlja Zagreb-Centar u 2020. godini: pregled kriterija upućivanja i dobivenih rezultata
Ana Mašić, Maja Matleković, Mirna Čilić, Ana Vukić, Ana Marija Jurić, Antonia Sirovatka, Ino Kermc, Antonija Balenović
Izvorni rad 9-10, 2021 PDF
Poremećaji glasa u djece – iskustvo jednog centra
Lana Kovač Bilić, Ivana Šimić, Dora Raguž, Mario Bilić
Izvorni rad 9-10, 2021 PDF
Poboljšanje ventilacije u bolesnice s akutnim respiratornim distres sindromom stavljanjem u pronacijski položaj
Gordana Pavliša, Lidija Ljubičić, Luka Filipović-Grčić, Ira Fabijanić, Andreja Vukić Dugac, Gzim Redžepi, Miroslav Samaržija
Klinička zapažanja 9-10, 2021 PDF
Utjecaj buke na sluh glazbenika
Krsto Dawidowsky, Valentino Potroško, Srećko Branica, Lana Kovač-Bilić, Barbara Dawidowsky, Ika Gugić-Radojković, Gorazd Poje
Klinička zapažanja 9-10, 2021 PDF
Manometrija visoke rezolucije u dijagnostici bolesti jednjaka
Agata Ladić
Pismo uredniku 9-10, 2021 PDF
Prikazano 20 od 66 članaka.