Naslov Rubrike Volumen Preuzmi
BOLESNIK S MIJELODISPLASTIČNIM SINDROMOM U HITNOJ SLUŽBI
Ingrid Prkačin, Inga Mandac Rogulj, Višnja Mandac Bajan, Ana Planinc Peraica, Gordana Cavrić, Dean Mileta
Pregledi 7-8, 2019 PDF
HENOCH-SCHÖNLEINOV PURPURNI NEFRITIS U DJECE: ISKUSTVA DVAJU TERCIJARNIH CENTARA ZA PEDIJATRIJSKU I ADOLESCENTNU REUMATOLOGIJU REPUBLIKE HRVATSKE U RAZDOBLJU OD 2006. DO 2017. GODINE
Nastasia Čekada, Mario Šestan, Martina Held, Marijan Frković, Saša Sršen, Kristina Vrljičak, Jasna Slaviček, Luka Stričević, Vitomir Metličić, Mateja Batnožić Varga, Marijana Ćorić, Merica Glavina Durdov, Danica Galešić Ljubanović, Marijan Saraga, Danko Milošević, Ivan Malčić, Ma-rija Jelušić
Izvorni rad 5-6, 2019 PDF
DUGOROČNI UČINCI TRANSPLANTACIJE ALOGENIH KRVOTVORNIH MATIČNIH STANICA KOD PREŽIVJELIH BOLESNIKA U KLINIČKOME BOLNIČKOM CENTRU ZAGREB
Antonela Samardžić, Zinaida Perić, Ranka Serventi-Seiwerth, Lana Desnica, Radovan Vrhovac, Nadira Duraković
Izvorni rad 5-6, 2019 PDF
ABERNETHYJEVA MALFORMACIJA KAO RIJETKA INDIKACIJA ZA TRANSPLANTACIJU JETRE – PRIKAZ BOLESNICE
Danko Mikulić, Tomislav Bubalo, Darko Kučan, Tajana Filipec-Kanižaj, Anna Mrzljak, Ante Čizmić, Lucija Čizmić, Anita Škrtić, Vinko Vidjak, Stipislav Jadrijević, Branislav Kocman
Klinička zapažanja 5-6, 2019 PDF
PRVI SLUČAJ PERKUTANE EPIKARDIJALNE ABLACIJE VENTRIKU-LARNE TAHIKARDIJE U BOLESNIKA S NEISHEMIJSKOM BOLESTI SRCA U NAŠOJ ZEMLJI
Vedran Velagić, Davor Puljević, Borka Pezo-Nikolić, Mislav Puljević, Davor Miličić
Klinička zapažanja 5-6, 2019 PDF
TERAPIJA POVRŠINSKIM NEGATIVNIM TLAKOM I DRT-OM INTEGRA® ZA AVULZIJSKE OZLJEDE DONJIH EKSTREMITETA – PRIKAZ DVOJE BOLESNIKA I PREGLED LITERATURE
Rok Kralj, Zoran Barčot, Zoran Bahtijarević, Mario Kurtanjek, Božidar Župančić
Klinička zapažanja 5-6, 2019 PDF
KLINIČKA SLIKA KASNE NOVOROĐENAČKE SEPSE – I DALJE OZBILJAN DIFERENCIJALNODIJAGNOSTIČKI PROBLEM
Matej Katavić, Andrea Dasović Buljević
Pregledi 5-6, 2019 PDF
PRIROĐENA MANJKAVOST PULMONALNE VALVULE I DIS-FUNKCIJA ATIPIČNOG ARTERIJSKOG DUKTUSA – IZVOR ŠIROKOG SPEKTRA KARDIOVASKULARNIH ANOMALIJA
Ivan Malčić, Mate Ježina, Darko Anić, Dorotea Bartoniček, Dražen Belina, Maja Hrbak-Paar
Pregledi 5-6, 2019 PDF
SMJERNICE ZA PREVENCIJU PNEUMOKOKNIH BOLESTI CIJEPLJENJEM U BOLESNIKA S KRONIČNOM BUBREŽNOM BOLESTI
Marijana Gulin , Rok Čivljak, Ivan Bubić, Mladen Knotek, Marica Miletić-Medved
Smjernice 3-4, 2019 PDF
KIRURŠKO LIJEČENJE KRONIČNOGA PILONIDALNOG SINUSA
Vedran Dragišić, Zvonimir Šego, Gordan Galić, Zdrinko Brekalo, Nikica Šutalo, Josip Mišković
Izvorni rad 3-4, 2019 PDF
KARDIOMIOPATIJE U DJECE
Ivan Malčić , Dražen Belina, Anamarija Slišković, Dorotea Bartoniček, Marija Jelušić, Dalibor Šarić, Danijela Petković Ramadža, Ivan Lehman, Dražen Jelašić, Božidar Ferek-Petrić, Domagoj Kifer, Darko Anić
Izvorni rad 3-4, 2019 PDF
OSTEONEKROZA KOLJENA
Valentina Delimar, Andrija Jurina, Damjan Dimnjaković, Ivan Bojanić
Pregledi 3-4, 2019 PDF
ŠKLJOCAVI PALAC U DJECE
Lucija Pavljak, Krešimir Bulić, Anko Antabak
Pregledi 3-4, 2019 PDF
1,3-Β-D-GLUKAN U DIJAGNOSTICI IGI-JA
Sanja Pleško, Milivoj Novak, Ernest Bilić, Violeta Rezo Vranješ, Jakša Babel, Robert Baronica, Ivana Mareković
Pregledi 3-4, 2019 PDF
PRIMOPREDAJA BOLESNIKA
Marija Bakula, Nada Čikeš
Zdravstvena zaštita 3-4, 2019 PDF
SMJERNICE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA HEMATOLOGIJU HLZ-A I KROHEM-A ZA ZBRINJAVANJE ANEMIJE UZROKOVANE MANJKOM ŽELJEZA
Ivo Radman, Marijo Vodanović, Inga Mandac-Rogulj, Jelena Roganović, Duška Petranović, Toni Valković, Slobodanka Ostojić Kolonić, Vlatko Pejša, Rajko Kušec, Igor Aurer
Smjernice 1-2, 2019 PDF
PRIJELOMI PODLAKTICE U ZAGREBAČKE DJECE
Anko Antabak, Kristina Bračić, Klara Karlo, Krešimir Bulić, Dino Papeš, Goran Augustin, Stanko Ćavar, Tomislav Luetić
Izvorni rad 1-2, 2019 PDF
IKTALNA BRADIKARDIJA S ASISTOLIJOM U EPILEPTIČARA – PRIKAZ DVOJE BOLESNIKA
Lada Bradić, Tea Šimonček, Blanka Glavaš Konja, Marina Šegović, Martina Lovrić Benčić
Klinička zapažanja 1-2, 2019 PDF
TRANSPLANTACIJA PODIJELJENOGA POTKOVIČASTOG BUBREGA – PRIKAZ BOLESNIKA
Dean Markić, Romano Oguić, Kristian Krpina, Antun Gršković, Dražen Rahelić, Nino Rubinić, Mauro Materljan, Ivan Vukelić, Sanjin Rački, Josip Španjol
Klinička zapažanja 1-2, 2019 PDF
SUBAKUTNA DISEKCIJA AORTE – PRIKAZ BOLESNIKA
Ljiljana Fodor, Tonći Batinić
Klinička zapažanja 1-2, 2019 PDF
Prikazano 20 od 1090 članaka.