Naslov Rubrike Volumen Preuzmi
Mr. sc. Vesna Bosanac [1949. – 2022.]
Siniša Maslovara
In memoriam 5-6, 2022 PDF
Zlata Blažina, rođena Tomić [5. 1. 1926. – 29. 11. 2021.]
Vesna Blažina
In memoriam 5-6, 2022 PDF
Dr. Ivan Juričevski [7. 3. 1948. – 17. 2. 2022.]
Vilim Kolarić
In memoriam 5-6, 2022 PDF
Preporuke za prevenciju infekcije humanim papilomavirusima (HPV) u primatelja bubrežnog presatka Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
Marijana Gulin, Lada Zibar, Željko Huljev, Ksenija Vučur, Mario Laganović
Preporuke 3-4, 2022 PDF
Kirurško liječenje gigantskih bazocelularnih karcinoma lica: naše iskustvo
Ivan Kovačić, Marijan Kovačić, Marija Kera, Tamara Tačigin
Izvorni rad 3-4, 2022 PDF
Longitudinalni ekstenzivni transverzalni mijelitis u sistemskom eritemskom lupusu – prikaz bolesnice s pregledom literature
Marija Šćepović-Ljucović, Miroslav Mayer, Ivan Padjen, Branimir Anić
Klinička zapažanja 3-4, 2022 PDF
Transplantacija bubrega u starijeg bolesnika organom vrlo starog darovatelja
Mislav Mokos, Željko Kaštelan, Marijana Ćorić, Nikolina Bašić-Jukić
Klinička zapažanja 3-4, 2022 PDF
Primjena ultrabrze videoendoskopije u laringektomiranih bolesnika – pregled literature
Željka Laksar Klarić , Ana Đanić Hadžibegović, Andrijana Včeva, Tamara Živković Ivanović, Darija Birtić, Ratko Prstačić, Željko Zubčić
Lijekovi i metode 3-4, 2022 PDF
Epigenetički biljezi u tumorima glave i vrata: posebni osvrt na tumore orofarinksa povezane s HPV-om
Nina Milutin Gašperov, Ivan Sabol , Vjekoslav Tomaić, Magdalena Grce
Pregledi 3-4, 2022 PDF
Onkogeneza povezana s HPV-om u tumorima glave i vrata
Vjekoslav Tomaić, Nina Milutin Gašperov, Ivan Sabol, Magdalena Grce
Pregledi 3-4, 2022 PDF
Terapijske mogućnosti liječenja intersticijskih bolesti pluća u sklopu sistemskih reumatskih bolesti – primjer sistemske skleroze
Marko Barešić, Branimir Anić
Farmakoterapijski savjetnik 3-4, 2022 PDF
Utjecaj nacionalnog zatvaranja uslijed pandemije bolesti COVID-19 na učestalost javljanja sekretornog otitisa u djece – KBC Osijek
Darija Birtić, Matej Rezo, Jasminka Grigić, Željka Laksar Klarić, Mirjana Grebenar Čerkez
Zdravstvena zaštita 3-4, 2022 PDF
Prim. dr. sc. Gordana Kaić [1965. – 2021.]
Karmela Šentija
In memoriam 3-4, 2022 PDF
Dr. Dragomir Dokmanović [19. 8. 1940. – 12. 2. 2022.]
Danijela Tomić
In memoriam 3-4, 2022 PDF
Begić, Dražen. Psihopatologija. Četvrto, dopunjeno i obnovljeno izdanje. Zagreb: Medicinska naklada, 2021. (789 stranica, ISBN 78-953-368-007-1)
Branka Aukst Margetić
Prikaz knjige 1-2, 2022 PDF
Smjernice za radiološko dijagnosticiranje i praćenje bolesnica oboljelih od raka dojke
Maja Prutki, Marko Petrovečki, Petra Valković Zujić, Gordana Ivanac, Tade Tadić, Damir Štimac, Karolina Bolanča Čulo, Boris Brkljačić, Paula Podolski, Damir Miletić
Smjernice 1-2, 2022 PDF
Kliničke smjernice za dijagnostiku, liječenje i praćenje bolesnika s eozinofilnim ezofagitisom*
Marija Milićević, Pave Markoš, Darija Vranešić Bender, Damir Aličić, Marko Banić, Neven Baršić6, Ivan Bogadi, Mirjana Kalauz, Goran Poropat, Rosana Troskot Perić, Željko Krznarić
Smjernice 1-2, 2022 PDF
Važnost akustičke analize u diferencijalnoj dijagnostici aduktorne spastične i mišićne tenzijske disfonije uz fiberoptičku videolaringoskopiju
Anja Benšić, Mirta Arlović, Patricia Orlić, Diana Maržić
Izvorni rad 1-2, 2022 PDF
Klinički asimptomatska intrakranijalna ozljeda nastala transorbitalnim prodorom projektilnoga stranog tijela
Marijan Kovačić, Ivan Kovačić, Ivica Francišković, Maja Grgec Dragičević
Klinička zapažanja 1-2, 2022 PDF
Epizodni angioedem s eozinofilijom (Gleichov sindrom) – dijagnostički izazov
Ana Marija Valetić, Joško Mitrović, Marija Jelušić, Branimir Anić, Jadranka Morović Vergles
Klinička zapažanja 1-2, 2022 PDF
Prikazano 20 od 1064 članaka.