Naslov Rubrike Volumen Preuzmi
SMJERNICE ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE GNOJNOG HIDRADENITISA (HIDRADENITIS SUPPURATIVA)
Ines Brajac, Neira Puizina Ivić, Zrinka Bukvić Mokos, Željana Bolanča, Melita Vukšić Polić, Rado Žic, Krešimir Martić, Davor Mijatović, Srećko Budi
Smjernice 9-10, 2017 PDF
SMJERNICE ISKRA ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE PROSTATITISA – HRVATSKE NACIONALNE SMJERNICE
Višnja Škerk, Goran Štimac, Ognjen Kraus, Jasmina Vraneš, Edita Sušić, Suzana Bukovski, Tvrtko Hudolin, Željko Kaštelan, Vesna Mađarić, Alemka Markotić, Suzana Mimica Matanović, Dragan Soldo, Dalibor Vukelić, Arjana Tambić Andrašević
Smjernice 9-10, 2017 PDF
ULTRAZVUČNI NADZOR POSTERIORNOG PRISTUPA KOD MR ARTROGRAFIJA RAMENA
Vladka Salapura, Goran Mitrovič, Mislav Čavka
Izvorni rad 9-10, 2017 PDF
KIRURŠKO LIJEČENJE PREPONSKE KILE: AMBULANTNO ILI BOLNIČKI
Anko Antabak, Ivana Bešlić, Krešimir Bulić, Mate Škegro, Dino Papeš, Miram Pasini, Marko Bogović, Stanko Ćavar, Tomislav Luetić
Izvorni rad 9-10, 2017 PDF
USPOREDBA UČINKOVITOSTI VJEŽBA ZA STABILIZACIJU SAKROILIJAKALNIH ZGLOBOVA S NOŠENJEM POTPORNOG POJASA RADI SMANJENJA SIMPTOMA SAKROILIJAKALNE DISFUNKCIJE U TRUDNOĆI
Manuela Filipec, Ratko Matijević
Izvorni rad 9-10, 2017 PDF
PROCJENA SASTAVA TIJELA U BOLESNIKA S TIPOM 1 ŠEĆERNE BOLESTI METODOM BIOELEKTRIČNE IMPEDANCIJE
Janja Musulin, Maja Baretić, Vesna Šimegi-Đekić
Izvorni rad 9-10, 2017 PDF
VIDEO HEAD IMPULSE TEST – „OČNI EKG“
Tin Pavičić, Berislav Ruška, Ivan Pavlović, Luka Crnošija, Magdalena Krbot Skorić, Ivan Adamec, Mario Habek
Lijekovi i metode 9-10, 2017 PDF
SUVREMENA REHABILITACIJA ODRASLIH OSOBA SA STEČENIM OŠTEĆENJEM SLUHA
Luka Bonetti, Iva Ratkovski, Boris Šimunjak
Pregledi 9-10, 2017 PDF
ENDOKRINOLOŠKI ASPEKTI SINDROMA POLICISTIČNIH JAJNIKA
Klara Pulić, Sanja Klobučar Majanović
Pregledi 9-10, 2017 PDF
SMJERNICE ZA LIJEČENJE PNEUMONIJA IZ OPĆE POPULACIJE U ODRASLIH
Ilija Kuzman, Neven Rakušić, Rok Čivljak, Ivan Puljiz, Marko Kutleša, Antea Topić, Ivica Mažuranić, Anđelko Korušić, Zlata Ožvačić Adžić, Bruno Baršić, Miroslav Samaržija, Dragan Soldo
Smjernice 7-8, 2017 PDF
SMJERNICE ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE PRIMARNE IMUNOSNE TROMBOCITOPENIJE U ODRASLIH
Silva Zupančić-Šalek, Dražen Pulanić, Slobodanka Ostojić-Kolonić, Vlatko Pejša, Toni Valković, Damir Nemet
Smjernice 7-8, 2017 PDF
ALAT ZA OBJAVU KLINIČKIH SMJERNICA: DOKUMENT RIGHT
Yaolong Chen, Kehu Yang, Ana Marušić, Amir Qaseem, Joerg J. Meerpohl, Signe Flottorp, Elie A. Akl, Holger J. Schünemann, Edwin S.Y. Chan, Yngve Falck-Ytter, Faruque Ahmed, Sarah Barber, Chiehfeng Chen, Mingming Zhang, Bin Xu, Jinhui Tian, Fujian Song, Hongcai Shang, Kun Tang, Qi Wang, Susan L. Norris
Smjernice 7-8, 2017 PDF
HRVATSKI MEDICINSKI ČASOPISI I STANDARDI DOBRE UREĐIVAČKE PRAKSE: ANALIZA UPUTA AUTORIMA
Lea Škorić, Jelka Petrak
Izvorni rad 7-8, 2017 PDF
FLUDARABIN, CIKLOFOSFAMID I RITUKSIMAB (FCR) U LIJEČENJU BOLESNIKA S KRONIČNOM LIMFOCITNOM LEUKEMIJOM (KLL): ISKUSTVO KLINIČKOGA BOLNIČKOG CENTRA ZAGREB
Ivan Krečak, Sandra Bašić-Kinda, Dino Dujmović, Ida Hude, Ivo Radman-Livaja, Klara Dubravčić, Koraljka Gjadrov Kuveždić, Ivana Ilić, Igor Aurer
Izvorni rad 7-8, 2017 PDF
KVALITETA ŽIVOTA BOLESNIKA S KRONIČNOM VENSKOM INSUFICIJENCIJOM
Ani Jolić Lončarić, Andrica Lekić, Nella Kuftinec Jolić
Izvorni rad 7-8, 2017 PDF
ALKAPTONURIJA – PRIKAZ BOLESNICE
Ana Parlov, Marin Petrić, Dijana Perković, Dušanka Martinović Kaliterna
Klinička zapažanja 7-8, 2017 PDF
PROLAZNI NEONATALNI DIJABETES UZROKOVAN NOVOM AKTIVIRAJUĆOM MUTACIJOM KCNJ11-GENA I USPJEŠNO PREVOĐENJE NA TERAPIJU SULFONILUREJOM
Gordana Stipančić, Marija Požgaj Šepec, Lavinia La Grasta Sabolić
Klinička zapažanja 7-8, 2017 PDF
ENDOKRINI DISRUPTORI I DEBLJINA
Melany Ćurić, Sanja Klobučar Majanović, Dijana Detel, Alen Ružić, Davor Štimac
Pregledi 7-8, 2017 PDF
NEDOSTATAK UVIDA KOD OBOLJELIH OD SHIZOFRENIJE: DEFINICIJA, ETIOLOŠKI KONCEPTI I TERAPIJSKE IMPLIKACIJE
Slađana Štrkalj-Ivezić, Karolina Horvat
Pregledi 7-8, 2017 PDF
IZNENADNA I NEOČEKIVANA SMRT U EPILEPSIJI
Antun Ferenčić, Dražen Cuculić, Valter Stemberga, Ivan Šoša
Pregledi 7-8, 2017 PDF
Prikazano 20 od 1101 članaka.