Naslov Rubrike Volumen Preuzmi
EGZOTERMNA REAKCIJA SADRENJA – ANALIZA TRIJU VRSTA SADRENIH ZAVOJA
Anko Antabak, Melita Brajčinović, Lucija Bradić, Branimir Barišić, Matej Andabak, Damir Halužan, Nino Fuchs, Tatjana Haramina, Selena Ćurković, Tomislav Luetić, Jerko Šiško, Ivica Prlić
Izvorni rad 9-10, 2016 PDF
FIBRILACIJA ATRIJA I HEMODINAMSKI NESTABILNA TAHIKARDIJA ŠIROKIH QRS-KOMPLEKSA – prikaz bolesnice
Mislav Puljević, Vedran Velagić, Borka Pezo-Nikolić, Davor Puljević
Klinička zapažanja 9-10, 2016 PDF
HIPOKALIEMIJSKA METABOLIČKA ALKALOZA: PRIKAZ 6 SLUČAJEVA
Krešimir Galešić, Ivica Horvatić, Mario Ilić, Martin Ćuk, Matija Crnogorac, Danica Galešić Ljubanović
Klinička zapažanja 9-10, 2016 PDF
MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA SEKSUALNE AKTIVNOSTI NAKON UGRADNJE TOTALNE ENDOPROTEZE KUKA
Goran Bićanić, Katarina Barbarić, Krešimir Crnogaća, Tomislav Smoljanović, Darija Granec
Pregledi 9-10, 2016 PDF
POREMEĆAJI HEMOSTAZE U BOLESNIKA S CIROZOM JETRE
Matea Majerović, Ana Boban, Marina Premužić, Davor Radić, Ivana Knežević-Štromar, Agata Ladić, Željko Krznarić, Nadan Rustemović, Rajko Ostojić
Pregledi 9-10, 2016 PDF
PREPORUKE ZA PERIOPERACIJSKO GLADOVANJE U DJECE
Ljiljana Popović, Tatjana Goranović, Gordana Jakovljević
Pregledi 9-10, 2016 PDF
HEPATITIS E U HRVATSKOJ – SMJERNICE ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE
Oktavija Đaković Rode, Lorena Jemeršić, Adriana Vince
Zdravstvena zaštita 9-10, 2016 PDF
PRAĆENJE ONKOLOŠKIH BOLESNIKA – KLINIČKE PREPORUKE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INTERNISTIČKU ONKOLOGIJU HLZ-a II. dio: rak bubrega, rak mokraćnog mjehura, rak prostate, rak testisa
Milena Gnjidić, Željko Vojnović, Mislav Čonkaš, Filip Grubišić Čabo, Borislav Belev, Anuška Budisavljević, Ivan Gilja, Natalija Dedić Plavetić, Robert Šeparović, Damir Vrbanec
Smjernice 7-8, 2016 PDF
PRAĆENJE ONKOLOŠKIH BOLESNIKA – KLINIČKE PREPORUKE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INTERNISTIČKU ONKOLOGIJU HLZ-a III. dio: neuroendokrine neoplazme, hepatocelularni karcinom, rak gušterače, rak žučnih vodova
Natalija Dedić Plavetić, Renata Kelemenić Dražin, Renata Dobrila Dintinjana, Mladen Radić, Juraj Prejac, Zrinka Mišetić Dolić, Mirjana Pavlović, Mate Škegro, Robert Šeparović, Damir Vrbanec
Smjernice 7-8, 2016 PDF
ZADOVOLJSTVO MLADIH LIJEČNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ: IDEMO LI U PRAVOM SMJERU?
Alen Babacanli, Ivan Balen, Ana Brechelmacher, Doris Dodig, Kristijan Đula, Saša Gulić, Vedran Hostić, Josip Juras, Matej Katavić, Tomislav Kopjar, Davor Kust, Vanja Pintarić Japec, Vesna Štefančić, Luka Vučemilo, Ksenija Vučur, Trpimir Goluža
Izvorni rad 7-8, 2016 PDF
EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE TETANUSA U HRVATSKOJ
Martina Milat, Rosanda Mulić
Izvorni rad 7-8, 2016 PDF
PUŠENJE CIGARETA MEĐU ADOLESCENTIMA U DISTRIKTU BRČKO U BOSNI I HERCEGOVINI: PRESJEČNA STUDIJA
Anto Domić, Husref Tahirović, Mojca Čižek Sajko
Izvorni rad 7-8, 2016 PDF
VLASIŠTE KAO DONOR TRANSPLANTATA DJELOMIČNE DEBLJINE KOŽE U LIJEČENJU MASIVNE TERMALNE OZLJEDE
Rok Kralj, Zoran Barčot, José Alejandro Varas Fuenzalida, Tomislav Kifer, Diana Butković, Ivo Vukasović, Božidar Župančić
Klinička zapažanja 7-8, 2016 PDF
RASCJEP PRSNE KOSTI – PRIKAZ TROJE BOLESNIKA
Božidar Župančić, Marko Bašković, Andro Gliha, Ljudevit Sović
Klinička zapažanja 7-8, 2016 PDF
MINIPERKUTANA NEFROLITOTRIPSIJA – NAŠA PRVA ISKUSTVA
Dean Markić, Stanislav Sotošek, Kristian Krpina, Juraj Ahel, Nino Rubinić, Marin Trošelj, Ivan Vukelić, Josip Španjol
Lijekovi i metode 7-8, 2016 PDF
HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR – PODRUŽNICA VUKOVAR
Mirjana Semenić Rutko
0 Supplement, 140. godina HLZ-a PDF
HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR – PODRUŽNICA ZADAR
Želimir Maštrović
0 Supplement, 140. godina HLZ-a PDF
HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR – PODRUŽNICA ZAGREB
Zvonimir Kaić, Snježana Šain, Mirjana Gulić, Vjekoslav Mahovlić, Željko Krznarić
0 Supplement, 140. godina HLZ-a PDF
140 GODINA HLZ-A – 53 GODINE AMZH
Jasna Lipozenčić
0 Supplement, 140. godina HLZ-a PDF
SMJERNICE ZA PREVENCIJU, PRAĆENJE I LIJEČENJE POREMEĆAJA KOŠTANO-MINERALNOG METABOLIZMA U BOLESNIKA S KRONIČNOM BUBREŽNOM BOLESTI
Nikolina Bašić-Jukić, Draško Pavlović, Ružica Šmalcelj, Hrvojka Tomić-Brzac, Lidija Orlić, Josipa Radić, Božidar Vujičić, Vesna Lovčić, Eva Pavić, Dragan Klarić, Marijana Gulin, Goce Spasovski, Dragan Ljutić, Davorin Đanić, Drago Prgomet, Halima Resić, Marina Ratković, Petar Kes, Sanjin Rački
Smjernice 5-6, 2016 PDF
Prikazano 20 od 929 članaka.