Naslov Rubrike Volumen Preuzmi
Utjecaj primjene različitih tehnika anestezije na imunosni odgovor organizma: pregled literature
Miroslav Župčić, Sandra Graf Župčić, Tatjana Šimurina, Viktor Đuzel, Igor Grubješić, Dinko Tonković, Livija Šakić, Ivana Šutić, Višnja Ivančan, Stjepan Barišin
Pregledi 5-6, 2020 PDF
COVID-19, pet mjeseci kasnije
Adriana Vince
Pregledi 3-4, 2020 PDF
COVID–19 i djeca
Mario Blekić, Blaženka Miškić, Blaženka Kljaić Bukvić
Pregledi 3-4, 2020 PDF
ESPEN-ovo stručno mišljenje i praktične smjernice za nutritivnu potporu bolesnika s infekcijom SARS-CoV-2*
Rocco Barazzoni, Stephan C. Bischoff, Joao Breda, Kremlin Wickramasinghe, Željko Krznarić, Dorit Nitzan, Matthias Pirlich, Pierre Singer, uz podršku ESPEN-ovog vijeća
Smjernice 3-4, 2020 PDF
Smjernice za osobe sa šećernom bolešću i zdravstvene djelatnike koji skrbe o oboljelima od šećerne bolesti u Republici Hrvatskoj u vrijeme COVID-19 pandemije Radne skupine Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskoga liječničkog zbora
Dario Rahelić, Tomas Matić, Marko Skelin, Sanja Klobučar Majanović, Miro Bakula, Marin Deškin, Igor Bjelinski, Dubravka Jurišić Eržen, Mladen Krnić, Tina Tičinović Kurir, Maja Radman, Blaženka Miškić, Milan Vrkljan, Silvija Canecki Varžić
Smjernice 3-4, 2020 PDF
Specifičnosti respiratorne potpore bolesnicima oboljelima od COVID-19
Jasminka Peršec, Andrej Šribar
Lijekovi i metode 3-4, 2020 PDF
Kompjutorizirana tomografija plućnih komplikacija izvanbolničke pneumonije
Neva Coce, Silvana Giljanović Jacmenović, Luka Filipović-Grčić, Ivana Kuhtić
Pregledi 3-4, 2020 PDF
ŠPANJOLSKA GRIPA KAO UZROK SMRTI U GRADU ZAGREBU 1918. GODINE
Stella Fatović-Ferenčić, Snježana Šain
Pretisak 3-4, 2020 PDF
Pobjede i porazi: borbe s pandemijama virusnih bolesti tijekom posljednjih stotinu godina
Martin Kuhar, Stella Fatović-Ferenčić
Iz Hrvatske medicinske prošlosti 3-4, 2020 PDF
Euglikemijska dijabetička ketoacidoza inducirana empagliflozinom, inhibitorom kotransportera natrija i glukoze 2, nakon resekcijskog zahvata na plućima u bolesnice s tipom 2 šećerne bolesti
Jelena Magaš Vadlja, Jasna Špiček-Macan, Jadranka Katančić, Iva Milišić Jašarević, Vjekoslav Karadža, Marija Copić
Prikaz slučaja 1-2, 2020 PDF
Sindrom kratkog crijeva kod septičnih bolesnika: prikaz bolesnice
Gordana Kristek, Slavica Kvolik, Sonja Škiljić, Dalibor Kristek, Ivana Haršanji Drenjančević, Nenad Nešković, Aurelija Majdenić Štaba
Prikaz slučaja 1-2, 2020 PDF
Anesteziološki pristup pacijentima s transplantiranim srcem pri nekardijalnim operacijama – prikaz bolesnice s pregledom literature
Iverka Brigljević Kniewald, Renata Curić Radivojević, Višnja Ivančan
Smjernice 1-2, 2020 PDF
Uloga kontinuirane metode bubrežnoga nadomjesnog liječenja u bolesnika s teškom rabdomiolizom i multiorganskim zatajenjem nastalim zbog zlouporabe metandriola
Sonja Škiljić, Gordana Kristek, Aurelija Majdenić Štaba, Ivana Haršanji Drenjančević, Nenad Nešković, Slavica Kvolik
Prikaz slučaja 1-2, 2020 PDF
Anestezija i analgezija za metodu FAUCS carskog reza – prikaz bolesnice
Ivan Ivanovski, Katarina Kličan-Jaić, Maja Pešić, Željko Ivanec, Marinko Vučić, Krunoslav Kuna
Prikaz slučaja 1-2, 2020 PDF
Perioperativno zbrinjavanje djeteta s otvorenim arterijskim duktusom – prikaz bolesnika
Matija Majić, Dora Karmelić, Marin Mandić, Renata Curić Radivojević
Prikaz slučaja 1-2, 2020 PDF
Uloga Parklandske formule u liječenju opsežne duboke opekline – prikaz bolesnika
Božidar Duplančić, Željko Ninčević, Mate Perković, Ivan Utrobičić, Svjetlana Došenović, Hrvoje Vučemilović, Ruben Kovač, Filip Periš
Prikaz slučaja 1-2, 2020 PDF
Kvartarna prevencija. Predijabetes: rizik, bolest ili suvišna dijagnoza? Bolesti koje ne donose veliku opasnost ne treba dražiti ljekarijama. (Platon, 5. st. pr. n. e. U: Timej: Matica hrvatska 2017., str. 27., prijevod Damira Barbarića)
Marija Vrca Botica, Ivana Pavlić-Renar
Prikaz slučaja 1-2, 2020 PDF
Smjernice za dijagnosticiranje, liječenje i praćenje bolesnika s rakom prostate
Mladen Solarić, Ana Fröbe, Dražen Huić, Dag Zahirović, Željko Kaštelan, Stela Bulimbašić, Igor Tomašković, Tomislav Kuliš, Marija Gamulin, Blanka Jakšić, Vesna Bišof, Ante Punda, Tomislav Omrčen, Tihana Boraska Jelavić, Katarina Vilović, Ana Marija Alduk, Kristijan Krpina, Tomislav Sorić, Zvonimir Curić, Borislav Belev
Smjernice 11-12, 2019 PDF
Smjernice za dijagnosticiranje, liječenje i praćenje bolesnika s rakom mokraćnog mjehura
Marijana Jazvić, Boris Ružić, Božo Krušlin, Marijan Šitum, Valdi Pešutić Pisac, Tomislav Omrčen, Tihana Boraska Jelavić, Željko Kaštelan, Marija Gamulin, Ana Marija Alduk, Marijana Čorić, Jure Murgić, Berislav Mažuran, Kristina Šitum, Maja Drežnjak Madunić, Damir Miletić, Željko Vojnović
Smjernice 11-12, 2019 PDF
Smjernice za dijagnosticiranje, liječenje i praćenje bolesnika s rakom bubrega
Tomislav Omrčen, Tihana Boraska Jelavić, Marijan Šitum, Katarina Vilović, Krešimir Dolić, Dag Zahirović, Ira Pavlović Ružić, Kristian Krpina, Marijana Jazvić, Boris Ružić, Monika Ulamec, Marija Gamulin, Milena Gnjidić, Željko Kaštelan, Marijana Ćorić, Ana Marija Alduk, Maja Drežnjak Madunić, Josipa Jović Zlatović, Zvonimir Curić, Eduard Vrdoljak
Smjernice 11-12, 2019 PDF
Prikazano 20 od 1090 članaka.