Naslov Rubrike Volumen Preuzmi
Smjernice za dijagnosticiranje, liječenje i praćenje bolesnika s rakom testisa
Marija Gamulin, Stela Bulimbašić, Marijana Jazvić, Nikola Knežević, Milena Gnjidić, Tihana Boraska Jelavić, Tomislav Omrčen, Valdi Pešutić Pisac, Marijan Šitum, Ana Marija Alduk, Maja Drežnjak Madunić, Damir Miletić, Mislav Čonkaš, Tomislav Sorić
Smjernice 11-12, 2019 PDF
Biopsija dojke širokom iglom vođena tomosintezom – prikaz metode i vlastitih rezultata
Kristina Samaržija, Ines Kolar, Zoran Jurjević
Izvorni rad 11-12, 2019 PDF
Hereditarna hemoragijska teleangiektazija – pregled literature i prikaz vlastitih iskustava
Marija Ivić, Božo Radić, Rajko Kušec, Vlatko Pejša, Ivica Grgurević, Zdravko Mitrović
Izvorni rad 11-12, 2019 PDF
Ne-Hodgkinov limfom otkriven retiniranom endokapsulom u stenoziranome tankom crijevu – prikaz bolesnice
Goran Augustin, Sara Haberle, Željko Jelinčić
Klinička zapažanja 11-12, 2019 PDF
SMJERNICE ZA PROFILAKTIČKO LIJEČENJE BOTULINSKIM TOKSINOM TIPA A U BOLESNIKA S KRONIČNOM MIGRENOM
Davor Jančuljak, Damir Petravić, Darija Mahović Lakušić, Koraljka Bačić Baronica, Vanja Bašić Kes
Smjernice 9-10, 2019 PDF
TRENUTAČNA PREVALENCIJA VAŽNOGA NUTRITIVNOG RIZIKA MEĐU ONKOLOŠKIM BOLESNICIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ – ISTRAŽIVANJE SEKCIJE MLADIH ONKOLOGA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INTERNISTIČKU ONKOLOGIJU HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA
Ana Tečić Vuger, Iva Nikles, Nikolina Lonjak, Marija Miletić, Josip Kuharić, Zdravka Rakuljić, Ana Koši Kunac, Irena Tomljanović, Sara Šošić-Horvat, Dina Muratović, Ana Marčić, Ljubica Radmilović Varga, Sanja Maloševac, Josipa Ivezić, Mirjana Pavlović, Žarko Bajić, Robert Šepa-rović, Damir Vrbanec
Izvorni rad 9-10, 2019 PDF
PRIČA O KLINIČKOJ CITOLOGIJI U KLINIČKOJ BOLNICI MERKUR
Ika Kardum-Skelin, Ines Krivak Bolanča, Karmela Šentija, Mia Šunjić Stakor, Suzana Katalenić Simon, Biljana Jelić Puškarić, Marina Pažur, Gordana Kaić
9-10, 2019 PDF
CITOLOŠKA DIJAGNOSTIKA ENDOMETRIJSKIH POREMEĆAJA – PRIKAZI BOLESNICA
Suzana Katalenić Simon, Ines Krivak Bolanča, Karmela Šentija, Mia Šunjić Stakor
9-10, 2019 PDF
METASTAZIRANJE ENDOMETRIJSKOG KARCINOMA U JAJNIK ILI ISTODOBNI PRIMARNI KARCINOMI ENDOMETRIJA I JAJNIKA – PRIKAZ BOLESNICE
Suzana Katalenić Simon, Josip Valetić, Ines Krivak Bolanča, Anita Škrtić, Josip Valetić
9-10, 2019 PDF
UČINKOVITOST UPORABE MATERNIČNE ČETKICE PRI DOBIVANJU UZORAKA I DIJAGNOSTICI ENDOMETRIJSKIH LEZIJA
Ines Krivak Bolanča, Suzana Katalenić Simon, Tanja Bota, Danijela Vincetić
9-10, 2019 PDF
MIJELODISPLASTIČNI SINDROM U BOLESNICE S NELIJEČENOM KRONIČNOM LIMFOPROLIFERATIVNOM NEOPLAZMOM
Ana Planinc-Peraica, Ana Reschner, Morana Kosanović-Bajić, Inga Mandac Rogulj, Gordana Kaić, Marin Kursar, Marko Martinović, Slobodanka Ostojić Kolonić, Delfa Radić-Krišto
9-10, 2019 PDF
MITRALNA I TRIKUSPIDALNA VALVULOPLASTIKA U BOLESNICE S MIJELODISPLASTIČNIM SINDROMOM
Delfa Radić-Krišto, Inga Mandac Rogulj, Biljana Jelić-Puškarić, Helena Jerkić, Gordana Kaić, Anita Škrtić, Viktor Zatezalo
9-10, 2019 PDF
SMJERNICE ZA FARMAKOTERAPIJU EPILEPSIJA U DJECE I ADOLESCENATA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA DJEČJU NEUROLOGIJU HLZ-A
Romana Gjergja-Juraški, Nina Barišić, Matilda Kovač-Šižgorić, Igor Prpić
Smjernice 7-8, 2019 PDF
FUNKCIONALNE VRTOGLAVICE U SVJETLU NOVOUTEMELJENOG ENTITETA – PERZISTENTNE POSTURALNO-PERCEPCIJSKE VRTOGLAVICE
Siniša Maslovara, Dražen Begić, Silva Butković-Soldo, Petar Drviš, Ivana Pajić Matić, Anamarija Šestak
Pregledi 7-8, 2019 PDF
MIJELODISPLASTIČNI SINDROM – NOVE SPOZNAJE I „STARA“ MORFOLOGIJA
Gordana Kaić, Biljana Jelić Puškarić, Marina Pažur, Mia Šunjić Stakor, Slobodanka Ostojić Kolonić, Delfa Radić Krišto, Marko Martinović, Ika Kardum-Skelin
Pregledi 7-8, 2019 PDF
PROTOČNA CITOMETRIJA U MIJELODISPLASTIČNOM SINDROMU. KORAK NAPRIJED
Zoran Šiftar
Pregledi 7-8, 2019 PDF
MORFOLOGIJA MIJELODISPLASTIČNIH/MIJELOPROLIFERATIVNIH NEOPLAZMA (MDS/MPN)
Biljana Jelić Puškarić, Gordana Kaić, Marina Pažur, Mia Šunjić Stakor, Suzana Katalenić Simon, Inga Mandac Rogulj, Slobodanka Ostojić Kolonić, Delfa Radić Krišto, Ika Kardum-Skelin
Pregledi 7-8, 2019 PDF
EKSPRESIJA mikroRNK (miRNK) U MIJELODISPLASTIČNOM SINDROMU (MDS)
Mirjana Mariana Kardum Paro, Inga Mandac Rogulj, Gordana Kaić, Biljana Jelić Puškarić, Ika Kardum-Skelin, Anita Škrtić, Slobodanka Ostojić Kolonić
Pregledi 7-8, 2019 PDF
IZRAŽAJ CIRKULIRAJUĆEG mikroRNK U MIJELODISPLASTIČNOM SINDROMU
Inga Mandac Rogulj, Vibor Milunović, Mirjana Mariana Kardum Paro, Delfa Radić Krišto, Gordana Kaić, Slobodanka Ostojić Kolonić
Pregledi 7-8, 2019 PDF
PROGNOSTIČKI ČIMBENICI U MIJELODISPLASTIČNOM SINDROMU: ISKUSTVO JEDNOG CENTRA
Vibor Milunović, Inga Mandac Rogulj, Dražen Perica, Karla Mišura Jakobac, Njetočka Gredelj Šimec, Anita Škrtić, Ika Kardum-Skelin, Sanja Davidović Mrsić, Slobodanka Ostojić Kolonić
Pregledi 7-8, 2019 PDF
Prikazano 20 od 1090 članaka.