Naslov Rubrike Volumen Preuzmi
Dr. Vlasta Girotto [13. travnja 1935. – 28. svibnja 2020.]
Herman Haller
In memoriam 9-10, 2020 PDF
Izmjene i dopune preporuka za dijagnostiku i liječenje bolesnika s incidentalomom nadbubrežne žlijezde – 2019. godina
Darko Kaštelan, Karin Zibar Tomšić, Ivana Kraljević, Nikola Knežević, Ana Marija Alduk, Tanja Škorić Polovina, Mirsala Solak, Annemarie Balaško, Hrvoje Popovac, Milena Gnjidić, Tina Dušek
Smjernice 7-8, 2020 PDF
Psihičko zdravlje liječnika u Hrvatskoj za vrijeme pandemije COVID-19
Dražen Begić, Anita Lauri Korajlija, Nataša Jokić-Begić
Izvorni rad 7-8, 2020 PDF
Vrijednost dodatnoga ultrazvučnog pregleda nakon magnetskom rezonancijom otkrivene sumnjive promjene u dojci
Lora Grbanović, Marko Petrovečki, Sanja Baršić Ostojić, Vlatko Duspara, Maja Prutki
Izvorni rad 7-8, 2020 PDF
Dugoročna skrb za pacijenta nakon transplantacije jetre iz perspektive obiteljskog liječnika
Anna Mrzljak, Ana Jelić, Lucija Franušić, Robert Likić, Zlata Ožvačić Adžić
Izvorni rad 7-8, 2020 PDF
Prikaz slučaja novorođenčeta s gastroshizom i duplikaturom žučnog mjehura
Tomislav Bruketa, Anko Antabak, Stanko Ćavar, Jurica Vuković
Klinička zapažanja 7-8, 2020 PDF
Laparoskopska duodenoduodenostomija u novorođenčeta s anularnim pankreasom
Miram Pasini, Andrea Šimić, Goran Augustin, Dorotea Ninković, Ruža Grizelj, Dino Papeš, Ivana Sabolić, Stanko Ćavar, Anko Antabak, Tomislav Luetić
Klinička zapažanja 7-8, 2020 PDF
Medikamentozni prekid neželjene trudnoće
Natalija Vuletić, Jelena Ivandić, Nataša Smajla, Marko Klarić, Herman Haller
Lijekovi i metode 7-8, 2020 PDF
Glavobolja uzrokovana prekomjernom upotrebom lijekova
Zlatko Hucika, Damir Petravić
Lijekovi i metode 7-8, 2020 PDF
Penoplastika i vakuum-terapija u djece s Fournierovom gangrenom penisa
Anko Antabak, Dino Papeš, Krešimir Bulić, Tomislav Luetić, Ivan Dobrić
Lijekovi i metode 7-8, 2020 PDF
Genitalne HPV infekcije u trudnoći
Karla Kovačević, Mihael Skerlev, Hrvoje Vrčić, Petra Kovačević, Suzana Ljubojević Hadžavdić
Pregledi 7-8, 2020 PDF
Elektrokonvulzivna terapija: osamdeset godina iskustva u Hrvatskoj i u svijetu
Marina Šagud, Eleonora Goluža, Alma Mihaljević-Peleš, Biljana Kosanović Rajačić, Zoran Bradaš, Marija Božičević
Zdravstvena zaštita 7-8, 2020 PDF
Preporuke za primjenu neuroaksijalne anestezije i perifernih živčanih blokova tijekom pandemije koronavirusne bolesti 2019. (COVID-19)
Pripremili članovi radne skupine Hrvatskog društva za regionalnu anesteziju i analgeziju (HDRAA) i suradnici: Katarina Šakić-Zdravčević, Tatjana Šimurina, Miroslav Župčić, Livija Šakić, Sandra Graf Župčić, Viktor Đuzel
Smjernice 5-6, 2020 PDF
Utjecaj intrapartalne analgezije petidinom ili tramadolom na opstetričke ishode – usporedbeno dvostruko slijepo randomizirano prospektivno intervencijsko istraživanje
Dražan Butorac, Ivka Djaković, Ana-Meyra Potkonjak, Krunoslav Kuna, Blaženka Sumpor, Mirjana Radošević Vrkljan, Vesna Košec
Izvorni rad 5-6, 2020 PDF
Trend i razvoj epiduralne analgezije i epiduralne anestezije u rodilištu KBC-a Sestre milosrdnice tijekom prošlih deset godina
Katarina Kličan-Jaić, Maja Pešić, Ivan Ivanovski, Ivona Banožić, Marinko Vučić, Krunoslav Kuna
Izvorni rad 5-6, 2020 PDF
Perzistentna lijeva gornja šuplja vena prepoznata nakon postavljanja centralnoga venskog katetera – prikaz bolesnice
Dagmar Oberhofer, Tino Klancir, Ana Jadrijević Štefek, Ninoslav Rudman
Klinička zapažanja 5-6, 2020 PDF
Neočekivana otežana ekstubacija zbog mehaničkih uzroka nakon parotidektomije: prikaz bolesnice
Dinko Tonković, Martina Miklić Bublić, Daniela Bandić Pavlović, Ante Sekulić, Igor Balenović, Slobodan Mihaljević, Renata Curić Radivojević, Robert Baronica
Klinička zapažanja 5-6, 2020 PDF
Hemodinamski monitoring: od invazivnog nadzora do personaliziranog pristupa
Stjepan Barišin, Helena Ostović, Ivan Gospić, Viktor Đuzel, Ana Barišin, Igor Grubješić, Miroslav Župčić
Lijekovi i metode 5-6, 2020 PDF
Regionalne anesteziološke tehnike liječenja karcinomske boli
Livija Šakić, Miroslav Župčić, Ivan Šklebar, Tatjana Šimurina, Kata Šakić Zdravčević
Lijekovi i metode 5-6, 2020 PDF
Sindrom transuretralne resekcije predstojne žlijezde: kostur iz ormara i dalje vreba!
Tatjana Šimurina, Boris Mraović, Miroslav Župčić, Sandra Graf Župčić, Igor Grubješić, Livija Šakić, Tomislav Sorić
Pregledi 5-6, 2020 PDF
Prikazano 20 od 1090 članaka.