1. Smjernice za vestibularnu rehabilitaciju jednostranih i obostranih vestibularnih oštećenja Siniša Maslovara, Silva Butković-Soldo, Petar Drviš, Davor Sunara, Alen Sekelj, Nikolina Ljubičić Marković, Tihana Mendeš, Anamarija Šestak, Marija Imširović, Karmela Maslovara, Olivera Čejić, Ingrid Sarić, Laura Dražić, Tihomir Živić Smjernice 9-10, 2020
 2. Izmjene i dopune preporuka za dijagnostiku i liječenje bolesnika s incidentalomom nadbubrežne žlijezde – 2019. godina Darko Kaštelan, Karin Zibar Tomšić, Ivana Kraljević, Nikola Knežević, Ana Marija Alduk, Tanja Škorić Polovina, Mirsala Solak, Annemarie Balaško, Hrvoje Popovac, Milena Gnjidić, Tina Dušek Smjernice 7-8, 2020
 3. Preporuke za primjenu neuroaksijalne anestezije i perifernih živčanih blokova tijekom pandemije koronavirusne bolesti 2019. (COVID-19) Pripremili članovi radne skupine Hrvatskog društva za regionalnu anesteziju i analgeziju (HDRAA) i suradnici: Katarina Šakić-Zdravčević, Tatjana Šimurina, Miroslav Župčić, Livija Šakić, Sandra Graf Župčić, Viktor Đuzel Smjernice 5-6, 2020
 4. ESPEN-ovo stručno mišljenje i praktične smjernice za nutritivnu potporu bolesnika s infekcijom SARS-CoV-2* Rocco Barazzoni, Stephan C. Bischoff, Joao Breda, Kremlin Wickramasinghe, Željko Krznarić, Dorit Nitzan, Matthias Pirlich, Pierre Singer, uz podršku ESPEN-ovog vijeća Smjernice 3-4, 2020
 5. Smjernice za osobe sa šećernom bolešću i zdravstvene djelatnike koji skrbe o oboljelima od šećerne bolesti u Republici Hrvatskoj u vrijeme COVID-19 pandemije Radne skupine Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskoga liječničkog zbora Dario Rahelić, Tomas Matić, Marko Skelin, Sanja Klobučar Majanović, Miro Bakula, Marin Deškin, Igor Bjelinski, Dubravka Jurišić Eržen, Mladen Krnić, Tina Tičinović Kurir, Maja Radman, Blaženka Miškić, Milan Vrkljan, Silvija Canecki Varžić Smjernice 3-4, 2020
 6. Anesteziološki pristup pacijentima s transplantiranim srcem pri nekardijalnim operacijama – prikaz bolesnice s pregledom literature Iverka Brigljević Kniewald, Renata Curić Radivojević, Višnja Ivančan Smjernice 1-2, 2020
 7. Smjernice za dijagnosticiranje, liječenje i praćenje bolesnika s rakom prostate Mladen Solarić, Ana Fröbe, Dražen Huić, Dag Zahirović, Željko Kaštelan, Stela Bulimbašić, Igor Tomašković, Tomislav Kuliš, Marija Gamulin, Blanka Jakšić, Vesna Bišof, Ante Punda, Tomislav Omrčen, Tihana Boraska Jelavić, Katarina Vilović, Ana Marija Alduk, Kristijan Krpina, Tomislav Sorić, Zvonimir Curić, Borislav Belev Smjernice 11-12, 2019
 8. Smjernice za dijagnosticiranje, liječenje i praćenje bolesnika s rakom mokraćnog mjehura Marijana Jazvić, Boris Ružić, Božo Krušlin, Marijan Šitum, Valdi Pešutić Pisac, Tomislav Omrčen, Tihana Boraska Jelavić, Željko Kaštelan, Marija Gamulin, Ana Marija Alduk, Marijana Čorić, Jure Murgić, Berislav Mažuran, Kristina Šitum, Maja Drežnjak Madunić, Damir Miletić, Željko Vojnović Smjernice 11-12, 2019
 9. Smjernice za dijagnosticiranje, liječenje i praćenje bolesnika s rakom bubrega Tomislav Omrčen, Tihana Boraska Jelavić, Marijan Šitum, Katarina Vilović, Krešimir Dolić, Dag Zahirović, Ira Pavlović Ružić, Kristian Krpina, Marijana Jazvić, Boris Ružić, Monika Ulamec, Marija Gamulin, Milena Gnjidić, Željko Kaštelan, Marijana Ćorić, Ana Marija Alduk, Maja Drežnjak Madunić, Josipa Jović Zlatović, Zvonimir Curić, Eduard Vrdoljak Smjernice 11-12, 2019
 10. Smjernice za dijagnosticiranje, liječenje i praćenje bolesnika s rakom testisa Marija Gamulin, Stela Bulimbašić, Marijana Jazvić, Nikola Knežević, Milena Gnjidić, Tihana Boraska Jelavić, Tomislav Omrčen, Valdi Pešutić Pisac, Marijan Šitum, Ana Marija Alduk, Maja Drežnjak Madunić, Damir Miletić, Mislav Čonkaš, Tomislav Sorić Smjernice 11-12, 2019
 11. SMJERNICE ZA PROFILAKTIČKO LIJEČENJE BOTULINSKIM TOKSINOM TIPA A U BOLESNIKA S KRONIČNOM MIGRENOM Davor Jančuljak, Damir Petravić, Darija Mahović Lakušić, Koraljka Bačić Baronica, Vanja Bašić Kes Smjernice 9-10, 2019
 12. SMJERNICE ZA FARMAKOTERAPIJU EPILEPSIJA U DJECE I ADOLESCENATA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA DJEČJU NEUROLOGIJU HLZ-A Romana Gjergja-Juraški, Nina Barišić, Matilda Kovač-Šižgorić, Igor Prpić Smjernice 7-8, 2019
 13. SMJERNICE ZA PREVENCIJU PNEUMOKOKNIH BOLESTI CIJEPLJENJEM U BOLESNIKA S KRONIČNOM BUBREŽNOM BOLESTI Marijana Gulin , Rok Čivljak, Ivan Bubić, Mladen Knotek, Marica Miletić-Medved Smjernice 3-4, 2019
 14. SMJERNICE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA HEMATOLOGIJU HLZ-A I KROHEM-A ZA ZBRINJAVANJE ANEMIJE UZROKOVANE MANJKOM ŽELJEZA Ivo Radman, Marijo Vodanović, Inga Mandac-Rogulj, Jelena Roganović, Duška Petranović, Toni Valković, Slobodanka Ostojić Kolonić, Vlatko Pejša, Rajko Kušec, Igor Aurer Smjernice 1-2, 2019
 15. VEGETARIJANSKA I VEGANSKA PREHRANA U DJEČJOJ DOBI – smjernice Hrvatskog društva za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu Hrvatskoga liječničkog zbora Iva Hojsak, Tena Niseteo, Sanja Kolaček, Ranka Despot, Oleg Jadrešin, Nevenka Jelić, Vlatka Konjik, Ana Močić-Pavić, Goran Palčevski, Irena Senečić-Čala, Duška TješIć-Drinković, Jurica Vuković, Orjena Žaja, Zrinjka Mišak Smjernice 11-12, 2018
 16. KLINIČKE PREPORUKE ZA DIJAGNOZU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNIKA OBOLJELIH OD RAKA ŽELUCA Vesna Bišof, Antonio Juretić, Tomislav Omrčen, Stjepko Pleština, Mario Boban, Željko Krznarić, Zdravko Perko, Josipa Flam, Ingrid Belac Lovasić, Ante Bolanča, Marko Zelić, Jasna Radić, Davor Štimac, Meliha Solak Mekić, Slavko Gašparov, Nadan Rustemović, Ivica Sjekavica, Eduard Vrdoljak Smjernice 11-12, 2018
 17. SMJERNICE ZA DIJAGNOSTICIRANJE, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNIKA OBOLJELIH OD RAKA DEBELOG CRIJEVA Eduard Vrdoljak, Stjepko Pleština, Tomislav Omrčen, Antonio Juretić, Ingrid Belac Lovasić, Željko Krznarić, Josipa Flam, Hrvoje Šobat, Robert Šeparović, Ante Bolanča, Željko Vojnović, Marijo Boban, Zdravko Perko, Leonardo Patrlj, Marko Zelić, Slavko Gašparov, Ilijan Tomaš, Liana Cambj Sapunar, Damir Miletić, Davor Štimac Smjernice 9-10, 2018
 18. PREPORUKE ZA PREVENCIJU I LIJEČENJE POTHRANJENOSTI U BOLESNIKA S KRONIČNOM OPSTRUKTIVNOM PLUĆNOM BOLESTI Žarko Vrbica, Andrea Vukić Dugac, Sanja Popović Grle, Tajana Jalušić Glunčić, Marko Jakopović, Sandra Bival, Željko Krznarić, Miroslav Samaržija Smjernice 7-8, 2018
 19. PARIŠKA KLASIFIKACIJA THE PARIS SYSTEM (TPS) FOR REPORTING URINE CYTOLOGY – PRIKAZ DIJAGNOSTIČKIH KATEGORIJA U CITOLOGIJI URINA Nives Ljubić, Koraljka Gjadrov Kuveždić, Biljana Jelić Puškarić, Valerija Miličić, Christophe Stemberger, Ankica Vasilj, Karmen Trutin Ostović Smjernice 5-6, 2018
 20. STANDARDIZIRANI NALAZ CITOLOŠKE ANALIZE URINA – SMJERNICE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KLINIČKU CITOLOGIJU Nives Ljubić, Christophe Stemberger, Koraljka Gjadrov Kuveždić, Biljana Jelić Puškarić, Valerija Miličić Smjernice 5-6, 2018
 21. SMJERNICE ZA PROVOĐENJE DIJAGNOSTIČKIH PRETRAGA PRIJE POČETKA LIJEČENJA ONKOLOŠKOG BOLESNIKA – KLINIČKE PREPORUKE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INTERNISTIČKU ONKOLOGIJU HLZ-a I. dio: tumori urogenitalnog sustava (rak bubrega, rak mokraćnog mjehura, rak prostate, rak testisa), tumori probavnog sustava (rak jednjaka, rak želuca, rak debelog i završnog crijeva, rak gušterače, rak žučnih vodova, hepatocelularni rak, neuroendokrine novotvorine) Robert Šeparović, Ljubica Vazdar, Ana Tečić Vuger, Mirjana Pavlović, Milena Gnjidić, Juraj Prejac, Irma Goršić, Dragan Trivanović, Mislav Čonkaš, Željko Vojnović, Gordana Horvatić-Herceg, Ana Marija Alduk, Natalija Dedić Plavetić, Damir Vrbanec Smjernice 3-4, 2018
 22. SMJERNICE ZA PROVOĐENJE DIJAGNOSTIČKIH PRETRAGA PRIJE POČETKA LIJEČENJA ONKOLOŠKOG BOLESNIKA – KLINIČKE PREPORUKE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INTERNISTIČKU ONKOLOGIJU HLZ-a II. dio: rak dojke, ginekološki tumori (rak jajnika, rak tijela maternice, rak vrata maternice), rak pluća, maligni melanom, sarkomi, tumori središnjega živčanog sustava, rak glave i vrata Natalija Dedić Plavetić, Tajana Silovski, Ana Tečić Vuger, Mirjana Pavlović, Ljubica Vazdar, Davorin Herceg, Luka Simetić, Filip Grubišić Čabo, Marko Jakopović, Gordana Horvatić-Herceg, Ivo Pedišić, Tonko Herceg, Robert Šeparović, Damir Vrbanec Smjernice 3-4, 2018
 23. SMJERNICE ZA KLINIČKU PREHRANU KOD UPALNIH BOLESTI CRIJEVA Željko Krznarić, Darija Vranešić Bender, Dina Ljubas Kelečić, Ante Tonkić, Silvija Čuković-Čavka, Brankica Mijandrušić-Sinčić, Viktor Domislović, Tajana Pavić, Ana Barišić, Marko Banić, Boris Vucelić Smjernice 3-4, 2018
 24. SMJERNICE ZA NEINVAZIVNU MEHANIČKU VENTILACIJU PRI LIJEČENJU KRONIČNE RESPIRACIJSKE INSUFICIJENCIJE Gordana Pavliša, Ljiljana Bulat Kardum, Hrvoje Puretić, Ervin Žuljević, Asja Stipić-Marković, Igor Barković, Marija Žagar, Marinko Artuković, Gordana Matijević, Miroslav Samaržija Smjernice 1-2, 2018
 25. SMJERNICE ZA DIJAGNOZU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNIKA OBOLJELIH OD RAKA PLUĆA NEMALIH STANICA Miroslav Samaržija, Marko Jakopović, Marijo Boban, Lidija Bošković, Ingrid Belac Lovasić, Antonio Juretić, Damir Gugić, Jasna Radić, Sven Seiwerth, Snježana Tomić, Ksenija Lučin, Sanja Pleština, Mihovil Roglić, Joško Juričić, Silvana Smojver Ježek, Dinko Stančić-Rokotov, Ivica Mažuranić, Suzana Kukulj, Krešimir Dolić, Dragan Arar, Melita Kukuljan, Eduard Vrdoljak Smjernice 11-12, 2017
 26. SMJERNICE ZA DIJAGNOZU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNIKA OBOLJELIH OD RAKA PLUĆA MALIH STANICA Miroslav Samaržija, Marko Jakopović, Marijo Boban, Lidija Bošković, Ingrid Belac Lovasić, Antonio Juretić, Damir Gugić, Jasna Radić, Sven Seiwerth, Snježana Tomić, Ksenija Lučin, Sanja Pleština, Mihovil Roglić, Joško Juričić, Silvana Smojver Ježek, Dinko Stančić-Rokotov, Ivica Mažuranić, Suzana Kukulj, Krešimir Dolić, Dragan Arar, Melita Kukuljan, Eduard Vrdoljak Smjernice 11-12, 2017
 27. SMJERNICE ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE GNOJNOG HIDRADENITISA (HIDRADENITIS SUPPURATIVA) Ines Brajac, Neira Puizina Ivić, Zrinka Bukvić Mokos, Željana Bolanča, Melita Vukšić Polić, Rado Žic, Krešimir Martić, Davor Mijatović, Srećko Budi Smjernice 9-10, 2017
 28. SMJERNICE ISKRA ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE PROSTATITISA – HRVATSKE NACIONALNE SMJERNICE Višnja Škerk, Goran Štimac, Ognjen Kraus, Jasmina Vraneš, Edita Sušić, Suzana Bukovski, Tvrtko Hudolin, Željko Kaštelan, Vesna Mađarić, Alemka Markotić, Suzana Mimica Matanović, Dragan Soldo, Dalibor Vukelić, Arjana Tambić Andrašević Smjernice 9-10, 2017
 29. SMJERNICE ZA LIJEČENJE PNEUMONIJA IZ OPĆE POPULACIJE U ODRASLIH Ilija Kuzman, Neven Rakušić, Rok Čivljak, Ivan Puljiz, Marko Kutleša, Antea Topić, Ivica Mažuranić, Anđelko Korušić, Zlata Ožvačić Adžić, Bruno Baršić, Miroslav Samaržija, Dragan Soldo Smjernice 7-8, 2017
 30. SMJERNICE ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE PRIMARNE IMUNOSNE TROMBOCITOPENIJE U ODRASLIH Silva Zupančić-Šalek, Dražen Pulanić, Slobodanka Ostojić-Kolonić, Vlatko Pejša, Toni Valković, Damir Nemet Smjernice 7-8, 2017
 31. ALAT ZA OBJAVU KLINIČKIH SMJERNICA: DOKUMENT RIGHT Yaolong Chen, Kehu Yang, Ana Marušić, Amir Qaseem, Joerg J. Meerpohl, Signe Flottorp, Elie A. Akl, Holger J. Schünemann, Edwin S.Y. Chan, Yngve Falck-Ytter, Faruque Ahmed, Sarah Barber, Chiehfeng Chen, Mingming Zhang, Bin Xu, Jinhui Tian, Fujian Song, Hongcai Shang, Kun Tang, Qi Wang, Susan L. Norris Smjernice 7-8, 2017
 32. SMJERNICE ZA GENETIČKO SAVJETOVANJE I TESTIRANJE NA NASLJEDNI RAK DOJKE I JAJNIKA Ana Borovečki, Marijana Braš, Boris Brkljačić, Nina Canki-Klain, Natalija Dedić Plavetić, Blaženka Grahovac, Herman Haller, Nataša Jokić Begić, Iva Kirac, Sonja Levanat, Višnja Matković, Paula Podolski, Ilona Sušac, Mario Šekerija, Ljiljana Šerman, Marina Šprem Goldštajn, Rado Žic, Tamara Žigman Smjernice 5-6, 2017
 33. SMJERNICE ZA RANO PREPOZNAVANJE, DIJAGNOSTIKU I TERAPIJU NEUROGENE OROFARINGEALNE DISFAGIJE Zdravka Poljaković, Dinah Vodanović, Darija Vranešić Bender, Dina Ljubas Kelečić, Katarina Starčević, Zdravko Kolundžić, Marina Bedeković Roje, Mihael Mišir, Sanja Habus, Željko Krznarić Smjernice 5-6, 2017
 34. SMJERNICE ZA LIJEČENJE STENOZE KAROTIDNE ARTERIJE Ivan Cvjetko, Miljenko Kovačević, Sani Penović, Marko Ajduk, Hrvoje Palenkić, Lidija Erdelez, Krešimir Pinotić, Andrija Škopljanac-Mačina, Ivo Lovričević, Mladen Petrunić Smjernice 3-4, 2017
 35. SMJERNICE ZA DIJAGNOZU I LIJEČENJE BOLESNIKA S MIJELODISPLASTIČNIM SINDROMOM Njetočka Gredelj Šimec, Gordana Kaić, Anita Škrtić, Zoran Šiftar, Ružica Lasan-Trčić, Toni Valković, Biljana Jelić Puškarić, Inga Mandac Rogulj, Viktor Zatezalo, Damir Nemet, Slobodanka Ostojić Kolonić Smjernice 1-2, 2017
 36. PRAĆENJE ONKOLOŠKIH BOLESNIKA – KLINIČKE PREPORUKE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INTERNISTIČKU ONKOLOGIJU HLZ-a IV. dio: planocelularni rak glave i vrata, rak jednjaka, rak želuca, rak debelog i završnog crijeva Autori uime HDIO-a: Tajana Silovski, Stjepko Pleština, Borislav Belev, Renata Dobrila Dintinjana, Sven Kurbel, Darko Županc, Danko Velemir Vrdoljak, Mate Škegro, Marina Vidović, Robert Šeparović, Damir Vrbanec Smjernice 1-2, 2017
 37. PRAĆENJE ONKOLOŠKIH BOLESNIKA – KLINIČKE PREPORUKE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INTERNISTIČKU ONKOLOGIJU HLZ-a V. dio: melanom, sarkomi, tumori središnjega živčanog sustava, rak pluća Autori uime HDIO-a: Davorin Herceg, Marko Jakopović, Natalija Dedić Plavetić, Miroslav Samaržija, Branka Čučević, Davor Mijatović, Igor Nikolić, Dragan Trivanović, Robert Šeparović, Damir Vrbanec Smjernice 1-2, 2017
 38. SMJERNICE ZA REANIMACIJU EUROPSKOG VIJEĆA ZA REANIMATOLOGIJU 2015. GODINE Silvija Hunyadi-Antičević, Alen Protić, Jogen Patrk, Boris Filipović-Grčić, Davor Puljević, Radmila Majhen-Ujević, Irzal Hadžibegović, Tatjana Pandak, Nenad Teufel, Dorotea Bartoniček, Marino Čanađija, Davorka Lulić, Bojana Radulović Smjernice 11-12, 2016
 39. PRVE HRVATSKE SMJERNICE ZA DIJAGNOSTIKU, LIJEČENJE I PRAĆENJE OSOBA S PRIJEVREMENOM EJAKULACIJOM Goran Arbanas, Tanja Jurin, Vladimir Mozetič, Suzana Mimica Matanović, Josipa Rožman, Dean Markić, Iva Žegura Smjernice 11-12, 2016
 40. KLINIČKE PREPORUKE ZA DIJAGNOZU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNIKA OBOLJELIH OD RAKA JEDNJAKA I EZOFAGOGASTRIČNOG PRIJELAZA Vesna Bišof, Antonio Juretić, Dinko Stančić-Rokotov, Nadan Rustemović, Damir Miletić, Marijo Boban, Tomislav Omrčen, Jasminka Jakić Razumović, Ira Pavlović, Ana Fröbe, Mislav Čonkaš, Zoran Rakušić, Damir Gugić Smjernice 9-10, 2016
 41. PRAĆENJE ONKOLOŠKIH BOLESNIKA – KLINIČKE PREPORUKE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INTERNISTIČKU ONKOLOGIJU HLZ-a II. dio: rak bubrega, rak mokraćnog mjehura, rak prostate, rak testisa Milena Gnjidić, Željko Vojnović, Mislav Čonkaš, Filip Grubišić Čabo, Borislav Belev, Anuška Budisavljević, Ivan Gilja, Natalija Dedić Plavetić, Robert Šeparović, Damir Vrbanec Smjernice 7-8, 2016
 42. PRAĆENJE ONKOLOŠKIH BOLESNIKA – KLINIČKE PREPORUKE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INTERNISTIČKU ONKOLOGIJU HLZ-a III. dio: neuroendokrine neoplazme, hepatocelularni karcinom, rak gušterače, rak žučnih vodova Natalija Dedić Plavetić, Renata Kelemenić Dražin, Renata Dobrila Dintinjana, Mladen Radić, Juraj Prejac, Zrinka Mišetić Dolić, Mirjana Pavlović, Mate Škegro, Robert Šeparović, Damir Vrbanec Smjernice 7-8, 2016
 43. SMJERNICE ZA PREVENCIJU, PRAĆENJE I LIJEČENJE POREMEĆAJA KOŠTANO-MINERALNOG METABOLIZMA U BOLESNIKA S KRONIČNOM BUBREŽNOM BOLESTI Nikolina Bašić-Jukić, Draško Pavlović, Ružica Šmalcelj, Hrvojka Tomić-Brzac, Lidija Orlić, Josipa Radić, Božidar Vujičić, Vesna Lovčić, Eva Pavić, Dragan Klarić, Marijana Gulin, Goce Spasovski, Dragan Ljutić, Davorin Đanić, Drago Prgomet, Halima Resić, Marina Ratković, Petar Kes, Sanjin Rački Smjernice 5-6, 2016
 44. SMJERNICE ZA PREVENCIJU, PREPOZNAVANJE I LIJEČENJE NEDOSTATKA VITAMINA D U ODRASLIH Darija Vranešić Bender, Zlatko Giljević, Vesna Kušec, Nadica Laktašić Žerjavić, Marija Bošnjak Pašić, Eduard Vrdoljak, Dina Ljubas Kelečić, Željko Reiner, Branimir Anić, Željko Krznarić Smjernice 5-6, 2016
 45. PRAĆENJE ONKOLOŠKIH BOLESNIKA – KLINIČKE PREPORUKE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INTERNISTIČKU ONKOLOGIJU HLZ-a 1. dio: rak dojke, rak tijela maternice, rak vrata maternice, rak jajnika Robert Šeparović, Tajana Silovski, Natalija Dedić Plavetić, Alan Šerman, Filip Grubišić Čabo, Iva Kardum Fucak, Dragan Trivanović, Ana Tečić Vuger, Damir Vrbanec Smjernice 3-4, 2016
 46. HRVATSKE SMJERNICE ZA FARMAKOLOŠKO LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI TIPA 2 Dario Rahelić, Velimir Altabas, Miro Bakula, Stjepan Balić, Ines Balint, Biserka Bergman Marković, Nenad Bičanić, Igor Bjelinski, Velimir Božikov, Silvija Canecki Varžić, Nikica Car, Maja Cigrovski Berković, Željka Crnčević Orlić, Marin Deškin, Ema Drvodelić Šunić, Nives Gojo Tomić, Vesna Goldoni, Marina Gradišer, Davorka Herman Mahečić, Marica Jandrić Balen, Dubravka Jurišić Eržen, Sanja Klobučar Majanović, Slaven Kokić, Mladen Krnić, Ivan Kruljac, Ana-Marija Liberati-Čižmek, Martina Lukšić, Srećko Marušić, Tomas Matić, Željko Metelko, Gorana Mirošević, Sanja Mlinarić Vrbica, Ivana Pavlić Renar, Dragomir Petric, Manja Prašek, Ivana Prpić-Križevac, Maja Radman, Dragan Soldo, Tereza Šarić, Sandi Tešanović, Tina Tičinović Kurir, Tamara Turk Wensveen, Marija Vrca Botica, Milan Vrkljan, Vanja Zjačić Rotkvić, Čedomir Zorić, Željko Krznarić Smjernice 1-2, 2016
 47. KLINIČKE PREPORUKE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INTERNISTIČKU ONKOLOGIJU HLZ-A ZA DIJAGNOZU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNIKA/CA OBOLJELIH OD MELANOMA KOŽE Davorin Herceg, Daška Štulhofer Buzina, Romana Čeović, Snježana Dotlić, Ivana Ilić, Sanda Smuđ Orehovec, Gordana Horvatić Herceg, Davor Mijatović, Robert Šeparović, Tajana Silovski, Damir Vrbanec Smjernice 1-2, 2016
 48. HRVATSKE SMJERNICE ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE BENIGNOGA PAROKSIZMALNOG POZICIJSKOG VERTIGA (BPPV-A) Siniša Maslovara, Silva Butković-Soldo, Petar Drviš, Marina Roje-Bedeković, Robert Trotić, Srećko Branica, Mario Habek, Tereza Cvjetko, Tihana Vešligaj, Ivan Adamec, Tereza Gabelić, Stjepan Jurić, Andrijana Včeva, Željko Vranješ, Ingrid Sarić, Olivera Čejić, Tihomir Živić Smjernice 11-12, 2015
 49. KLINIČKE UPUTE ZA DIJAGNOZU, LIJEČENJE I PRAĆENJE ODRASLIH BOLESNIKA OBOLJELIH OD GLIOMA SREDIŠNJEGA ŽIVČANOG SUSTAVA Ana Mišir Krpan, Antonio Juretić, Marijo Boban, Tomislav Omrčen, Josip Paladino, Sanja Hajnšek, Kamelija Žarković, Marko Radoš, Ira Pavlović-Ružić, Zoran Rakušić, Jasna Radić, Suzana Erić, Mihael Mišir, Gea Forenpoher, Krešimir Dolić Smjernice 11-12, 2015
 50. SMJERNICE ZA LIJEČENJE MUKOPOLISAHARIDOZE (MPS) VI U ODRASLIH BOLESNIKA Diana Muačević-Katanec, Ivan Pećin, Iveta Šimić, Ksenija Fumić, Kristina Potočki, Nediljko Šućur, Željko Reiner Smjernice 7-8, 2015
 51. POMPEOVA BOLEST – SMJERNICE ZA DIJAGNOZU I LIJEČENJE ODRASLIH BOLESNIKA Ivan Pećin, Diana Muačević-Katanec, Iveta Šimić, Ksenija Fumić, Kristina Potočki, Nediljko Šućur, Željko Reiner Smjernice 7-8, 2015
 52. KLINIČKE UPUTE HRVATSKOGA ONKOLOŠKOG DRUŠTVA ZA DIJAGNOZU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNICA/KA OBOLJELIH OD INVAZIVNOG RAKA DOJKE Robert Šeparović, Marija Ban, Tajana Silovska, Lidija Beketić Orešković, Željko Soldić, Paula Podolski, Stjepko Pleština, Damir Gugić, Marija Petković, Jasminka Jakić-Razumović, Željko Vojnović, Branka Petrić Miše, Snježana Tomić, Zdenko Stanec, Danko Velemir Vrdoljak, Ivan Drinković, Boris Brkljačić, Elvira Mustać, Ivan Utrobičić, Eduard Vrdoljak Smjernice 5-6, 2015
 53. KLINIČKE PREPORUKE ZA DIJAGNOZU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNIKA OBOLJELIH OD RAKA NEPOZNATA PRIMARNOG PODRIJETLA Vesna Bišof, Antonio Juretić, Dragan Trivanović, Renata Dobrila Dintinjana, Božena Šarčević, Jasminka Jakić-Razumović, Marija Ban, Lidija Bošković, Branka Petrić Miše, Miljenko Bura, Dinko Stančić-Rokotov Smjernice 3-4, 2015
 54. PREPORUKE ZA PRAĆENJE, PREVENCIJU I LIJEČENJE PROTEINSKO-ENERGIJSKE POTHRANJENOSTI U BOLESNIKA S KRONIČNOM BUBREŽNOM BOLESTI Nikolina Bašić-Jukić, Josipa Radić, Dragan Klarić, Marko Jakić, Božidar Vujičić, Marijana Gulin, Željko Krznarić, Eva Pavić, Petar Kes, Bojan Jelaković, Sanjin Rački Smjernice 1-2, 2015
 55. SMJERNICE ZA ZBRINJAVANJE HIPERGLIKEMIJE U ODRASLIH HOSPITALIZIRANIH BOLESNIKA Ivan Gornik, Dario Rahelić, Ino Husedžinović, Vladimir Gašparović, † Dragutin Ivanović, Željko Krznarić, Ivana Pavlić-Renar Smjernice 11-12, 2014
 56. PRVE HRVATSKE SMJERNICE ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE BOLNIH STANJA VRATNE I PRSNE KRALJEŽNICE MINIMALNO INVAZIVNIM POSTUPCIMA Karlo Houra, Darko Ledić, Dražen Kvesić, Darko Perović, Ivan Radoš, Leonardo Kapural Smjernice 9-10, 2014
 57. HRVATSKE SMJERNICE ZA PERIOPERATIVNU ENTERALNU PREHRANU KIRURŠKIH BOLESNIKA Marko Zelić, Darija Vranešić Bender, Dina Ljubas Kelečić, Željko Župan, Tedi Cicvarić, Branka Maldini, Iva Durut, Velimir Rahelić, Mate Škegro, Mate Majerović, Zdravko Perko, Alan Šustić, Tomislav Madžar, Borna Kovačić, Tihomir Kekez, Željko Krznarić Smjernice 7-8, 2014
 58. SMJERNICE ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE HEREDITARNOG ANGIOEDEMA Asja Stipić Marković, Vojko Rožmanić, Branimir Anić, Neda Aberle, Goran Račić, Srđan Novak, Davor Sunara, Boris Grdinić, Ljerka Karadža-Lapić, Melanija Ražov Radas, Boris Karanović, Barbara Kvenić Smjernice 5-6, 2014
 59. GAUCHEROVA BOLEST – SMJERNICE ZA DIJAGNOZU I LIJEČENJE ODRASLIH BOLESNIKA Marijan Merkler (†), Iveta Šimić, Ivan Pećin, Diana Muačević-Katanec, Nediljko Šućur, Željko Reiner Smjernice 5-6, 2014
 60. FABRYJEVA BOLEST – SMJERNICE ZA DIJAGNOZU I LIJEČENJE ODRASLIH BOLESNIKA Marijan Merkler (†), Ivan Pećin, Iveta Šimić, Diana Muačević-Katanec, Nediljko Šućur, Željko Reiner Smjernice 5-6, 2014
 61. HRVATSKI POSTUPNIK ZA PREVENCIJU ŽELUČANOG RAKA ERADIKACIJOM INFEKCIJE HELICOBACTEROM PYLORI Miroslava Katičić, Marko Banić, Marija Crnčević Urek, Slavko Gašparov, Željko Krznarić, Marija Prskalo, Davor Štimac, Anita Škrtić, Boris Vucelić Smjernice 3-4, 2014
 62. CISTINSKA UROLITIJAZA: PREPORUKE ZA DIJAGNOSTIKU, LIJEČENJE I PREVENCIJU RECIDIVA Hrvoje Kuveždić, Dalibor Šimunović, Danijel Mrazovac, Davor Librenjak, Romano Oguić, Bojan Jelaković, Dubravka Mihaljević, Ante Reljić Smjernice 3-4, 2014
 63. HRVATSKI POSTUPNIK ZA DIJAGNOSTIKU I TERAPIJU INFEKCIJE HELICOBACTEROM PYLORI Miroslava Katičić, Marko Duvnjak, Tajana Filipec Kanižaj, Željko Krznarić, Marinko Marušić, Silvijo Mihaljević, Vanda Plečko, Roland Pulanić, Miroslav Šimunić, Ante Tonkić Smjernice 1-2, 2014
 64. KLINIČKE UPUTE ZA DIJAGNOSTIKU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNIKA OBOLJELIH OD RAKA TESTISA HRVATSKOGA ONKOLOŠKOG DRUŠTVA I HRVATSKOGA UROLOŠKOG DRUŠTVA HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA Mislav Grgić, Ante Bolanča, Dubravka Ledina, Damir Gugić, Mladen Solarić, Tomislav Omrčen, Robert Zorica, Josip Galić, Davor Trnski, Josip Pasini, Ranka Štern Padovan, Marija Petković, Antonija Balenović, Antonio Juretić, Željko Kaštelan, Marija Gamulin Smjernice 11-12, 2013
 65. KLINIČKE UPUTE ZA DIJAGNOSTIKU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNIKA OBOLJELIH OD RAKA MOKRAĆNOG MJEHURA HRVATSKOGA ONKOLOŠKOG DRUŠTVA I HRVATSKOGA UROLOŠKOG DRUŠTVA HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA Marija Gamulin, Ira Pavlović Ružić, Mislav Grgić, Marijana Jazvić, Mladen Solarić, Dag Zahirović, Robert Zorica, Tomislav Omrčen, Marija Petković, Mate Matić, Željko Fučkar, Boris Ružić, Josip Pasini, Marijan Šitum, Gordana Đorđević, Damir Miletić, Tade Tadić, Željko Kaštelan, Davor Librenjak, Ivan Gilja, Katarina Vilović, Božo Krušlin, Hrvoje Kuveždić Smjernice 11-12, 2013
 66. KLINIČKE UPUTE ZA DIJAGNOSTIKU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNIKA OBOLJELIH OD RAKA PROSTATE HRVATSKOGA ONKOLOŠKOG DRUŠTVA I HRVATSKOGA UROLOŠKOG DRUŠTVA HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA Mladen Solarić, Mislav Grgić, Tomislav Omrčen, Marija Petković, Ana Fröbe, Nenad Belaj, Robert Zorica, Božo Krušlin, Gordana Đorđević, Željko Kaštelan, Boris Ružić, Ivan Gilja, Ivan Krolo, Katarina Vilović, Davor Librenjak, Eduard Vrdoljak, Marijan Šitum, Ranka Štern Padovan, Željko Vojnović Smjernice 11-12, 2013
 67. KLINIČKE UPUTE ZA DIJAGNOSTIKU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNICA OBOLJELIH OD RAKA VRATA MATERNICE HRVATSKOGAONKOLOŠKOG DRUŠTVA I HRVATSKOG DRUŠTVA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA TE HRVATSKOGA GINEKOLOŠKOONKOLOŠKOG DRUŠTVA Eduard Vrdoljak, Herman Haller, Ante Ćorušić, Tihana Boraska Jelavić, Višnja Matković, Tomislav Strinić, Ružica Karnjuš-Begonja, Dubravko Barišić, Snježana Tomić, Damir Babić, Vlastimir Kukura, Branka Petrić Miše, Ranka Štern Padovan, Mate Matić, Mario Puljiz, Maja Krašević, Ana Fröbe, Zlatko Topolovec, Adem Hajredini, Danijela Vrdoljak-Mozetič, Ozren Mamula, Ines Krivak Bolanča, Alemka Brnčić-Fischer Smjernice 9-10, 2013
 68. KLINIČKE UPUTE ZA DIJAGNOSTIKU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNICA OBOLJELIH OD RAKA MATERNICE HRVATSKOGA ONKOLOŠKOG DRUŠTVA I HRVATSKOG DRUŠTVA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA TE HRVATSKOGA GINEKOLOŠKOONKOLOŠKOG DRUŠTVA Ružica Karnjuš-Begonja, Eduard Vrdoljak, Ante Ćorušić, Herman Haller, Tihana Boraska Jelavić, Višnja Matković, Tomislav Strinić, Dubravko Barišić, Snježana Tomić, Vlastimir Kukura, Marija Ban, Ranka Štern Padovan, Suzana Lide Škalec, Nenad Belaj, Mario Puljiz, Ani Mihaljević Ferari, Adem Hajredini, Damir Babić, Vesna Mahovlić, Marija Pajtler Smjernice 9-10, 2013
 69. KLINIČKE UPUTE ZA DIJAGNOSTIKU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNICA OBOLJELIH OD RAKA JAJNIKA HRVATSKOGA ONKOLOŠKOG DRUŠTVA I HRVATSKOG DRUŠTVA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA TE HRVATSKOGA GINEKOLOŠKOONKOLOŠKOG DRUŠTVA Višnja Matković, Herman Haller, Eduard Vrdoljak, Ante Ćorušić, Tihana Boraska Jelavić, Tomislav Strinić, Ružica Karnjuš-Begonja, Dubravko Barišić, Snježana Tomić, Vlastimir Kukura, Marija Ban, Ranka Štern Padovan, Mate Matić, Suzana Lide Škalec, Zlatko Topolovec, Milanka Mrčela, Joško Zekan, Ana Fröbe, Adem Hajredini, Damir Babić, Ozren Mamula, Alemka Brnčić-Fischer, Željko Vojnović, Dinka Šundov Smjernice 9-10, 2013
 70. PRVE HRVATSKE SMJERNICE ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE KRIŽOBOLJE I LUMBOISHIALGIJE MINIMALNO INVAZIVNIM PROCEDURAMA Karlo Houra, Darko Perović, Dražen Kvesić, Ivan Radoš, Damir Kovač, Leonardo Kapural Smjernice 7-8, 2013
 71. SMJERNICE ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE VULGARNE PSORIJAZE Marija Kaštelan, Neira Puizina-Ivić, Romana Čeović, Zlatica Jukić, Vedrana Bulat, Edita Simonić, Larisa Prpić-Massari, Ines Brajac, Gordana Krnjević Pezić Smjernice 7-8, 2013
 72. DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE LIMFOMA – DRUGI HRVATSKI KONSENZUS Igor Aurer, Slavko Gašparov, Marko Kralik, Antonija Balenović, Dražen Huić, Fedor Šantek, Antica Duletić-Načinović, Vlatko Pejša, Slobodanka Ostojić-Kolonić, Josip Joachim Grah Smjernice 3-4, 2013
 73. SMJERNICE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA HEMATOLOGIJU I TRANSFUZIJSKU MEDICINU U DIJAGNOSTIČKO-TERAPIJSKOM POSTUPKU ZA TROMBOCITOPENIJU IZAZVANU HEPARINOM (HIT) Bojana Bošnjak, Marlena Čuljak-Aleksić, Koraljka Gojčeta, Branka Golubić-Ćepulić, Željko Debeljak, Javorka Dodig, Višnja Kogler-Majerić, Jasna Mesarić, Ana Peraica-Planinc, Meri Prinčić, Bojan Rode, Boško Skorić, Vladimir Stančić, Višnjica Suvić-Križanić, Deana Šturm, Maja Tomičić Smjernice 9-10, 2012
 74. KLINIČKE SMJERNICE ZA DIJAGNOSTIKU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNIKA S NEINVAZIVNIM RAKOM DOJKE Zoran Brnić, Boris Brkljačić, Ivan Drinković, Jasminka Jakić-Razumović, Ika Kardum-Skelin, Zdenko Krajina, Marko Margaritoni, Marija Strnad, Božena Šarčević, Snježana Tomić, Rado Žic Smjernice 9-10, 2012
 75. SMJERNICE U CITOLOŠKOJ DIJAGNOSTICI ŠTITNJAČE HRVATSKOGA DRUŠTVA ZA KLINIČKU CITOLOGIJU Neven Mateša, † Anka Knežević-Obad, Karmen Trutin Ostović, Ika Kardum-Skelin, Sandra Moslavac, Ankica Vasilj, Sandra Kojić-Katović, Biljana Pauzar, Irena Seili-Bekafigo Smjernice 7-8, 2012
 76. HRVATSKE SMJERNICE ZA LIJEČENJE EGZOKRINE PANKREASNE INSUFICIJENCIJE Nadan Rustemović, Željko Krznarić, Darija Vranešić Bender, Rajko Ostojić, Silvija Čuković Čavka, Sandra Milić, Branimir Anić, Neven Ljubičić, Jasna Mesarić, Davor Štimac Smjernice 5-6, 2012
 77. SMJERNICE HRVATSKOGA ENDOKRINOLOŠKOG DRUŠTVA ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE AKROMEGALIJE Darko Kaštelan, Tina Dušek, Branka Vizner, Živko Gnjidić, Željka Crnčević Orlić, Vesna Kušec, Zdravko Heinrich, Milan Vrkljan, Mirko Koršić Smjernice 3-4, 2012
 78. KLINIČKE UPUTE ZA DIJAGNOZU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNIKA OBOLJELIH OD INVAZIVNOG RAKA DOJKE Rudolf Tomek, Lidija Beketić Orešković, Eduard Vrdoljak, Željko Soldić, Paula Podolski, Stjepko Pleština, Damir Gugić, Željko Vojnović, Branka Petrić Miše, Snježana Tomić, Josip Fajdić, Danko Velimir Vrdoljak, Ivan Drinković, Boris Brkljačić, Elvira Mustać Smjernice 1-2, 2012
 79. KLINIČKE UPUTE ZA DIJAGNOZU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNIKA OBOLJELIH OD RAKA BUBREGA Marija Petković, Eduard Vrdoljak, Ira Pavlović Ružić, Borislav Belev, Tomislav Omrčen, Dubravka Ledina, Rudolf Tomek, Boris Ružić, Marijan Šitum, Ante Buća, Valdi Pešutić Pisac Smjernice 1-2, 2012
 80. KLINIČKE UPUTE ZA DIJAGNOZU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNIKA OBOLJELIH OD KARCINOMA PLUĆA NEMALIH STANICA Miroslav Samaržija, Damir Gugić, Jasna Radić, Eduard Vrdoljak, Marko Jakopović, Marijo Boban, Ingrid Belac Lovasić, Nabil Chalfe, Sanja Pleština, Zoran Slobodnjak, Silvana Smojver Ježek, Nives Jonjić, Melita Kukuljan Smjernice 11-12, 2011
 81. KLINIČKE UPUTE ZA DIJAGNOZU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNIKA OBOLJELIH OD KOLOREKTALNOG RAKA Eduard Vrdoljak, Stjepko Pleština, Renata Dobrila Dintinjana, Ilijan Tomaš, Hrvoje Šobat, Robert Šeparović, Ante Bolanča, Željko Vojnovič, Marijo Boban, Nikica Družijanić, Dražen Kovač, Liana Cambj Sapunar, Damir Miletić Smjernice 11-12, 2011
 82. HRVATSKE SMJERNICE ZA PREHRANU OSOBA STARIJE DOBI, DIO II – KLINIČKA PREHRANA Željko Krznarić, Darija Vranešić Bender, Dina Ljubas Kelečić, Željko Reiner, Spomenka Tomek Roksandić, Domina Kekez, Tajana Pavić Smjernice 9-10, 2011
 83. HRVATSKE SMJERNICE ZA PREHRANU OSOBA STARIJE DOBI, DIO I. Darija Vranešić Bender, Željko Krznarić, Željko Reiner, Spomenka Tomek Roksandić, Zijad Duraković, Antoinette Kaić-Rak, Nina Smolej Narančić, Jasna Bošnir Smjernice 7-8, 2011
 84. RAZVOJ INTERVENTNE DIJAGNOSTIKE U REFERENTNOM CENTRU ZA PEDIJATRIJSKU KARDIOLOGIJU RH – RETROSPEKTIVNA STUDIJA 1996–2009. Ivan Malčić, Hrvoje Kniewald, Dalibor Šarić, Zdravka Gjergja, Andrea Dasović-Buljević, Darko Anić, Dražen Belina, Višnja Ivančan, Marija Vidaković Smjernice 7-8, 2011
 85. SMJERNICE ZA HIGIJENU RUKU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA Smilja Kalenić, Ana Budimir, Zrinka Bošnjak, Lorena Acketa, Dražen Belina, Ivan Benko, Danica Bošnjak, Marija Čulo, Ines Jajić, Marina Kiš, Karmela Kos, Darko Košćak, Ilija Kuzman, Dušica Lekić, Danijela Prugovečki, Ana Tomić Juraga Smjernice 5-6, 2011
 86. PRIJEDLOG POSTUPNIKA ZA DIJAGNOSTIKU, LIJEČENJE I PRAĆENJE OBOLJELIH OD GASTROINTESTINALNIH STROMALNIH TUMORA Nadan Rustemović, Jasminka Jakić-Razumović, Borislav Belev, Branka Petričević, Mate Škegro, Emil Kinda, Goran Augustin, Irena Hrstić, Rajko Ostojić, Ranka Štern-Padovan, Damir Vrbanec Smjernice 5-6, 2011
 87. SMJERNICE ZA REANIMACIJU EUROPSKOG VIJEĆA ZA REANIMATOLOGIJU 2010. GODINE Silvija Hunyadi-Antičević, Željko Čolak, Ines Lojna Funtak, Anita Lukić, Boris Filipović-Grčić, Branka Tomljanović, Hrvoje Kniewald, Alen Protić, Tatjana Pandak, Zdravka Poljaković, Marino Čanađija Smjernice 1-2, 2011
 88. DIJAGNOSTIČKO-TERAPIJSKI PRISTUP U BOLESNIKA S ESENCIJALNOM TROMBOCITEMIJOM Smjernice Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti – KROHEM Boris Labar, Rajko Kušec, Branimir Jakšić, Ljubica Škare-Librenjak, Antica Načinović-Duletić, Jasminka Petričević-Sinčić, Dubravka Čaržavec, Božena Coha, Velka Gverić-Krečak, Elizabeta Čorović, Nada Lang, Zlata Lojen-Nemet, Renata Babok-Flegarić Smjernice 11-12, 2010
 89. SMJERNICE ZA PREVENCIJU, KONTROLU I LIJEČENJE INFEKCIJA KOJE UZROKUJE METICILIN-REZISTENTNI STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) Izmjena i dopuna poglavlja 7.0.: Liječenje bolesnika s MRSA – infekcijom Smilja Kalenić, Marina Payerl Pal, Vera Vlahović Palčevski, Jasminka Horvatić, Tomislav Meštrović, Bruno Baršić, Valerija Stamenić, Ivan Burcar, Anđelko Korušić, Marinko Vučić, Rok Čivljak, Marin Stančić, Ana Budimir Smjernice 11-12, 2010
 90. 4. SMJERNICE O DIJAGNOSTICI I LIJEČENJU DEBLJINE Jozo Jelčić, Maja Baretić, Mirko Koršić Smjernice 9-10, 2010
 91. SMJERNICE ISKRA ZA ANTIMIKROBNU PROFILAKSU U KIRURGIJI – HRVATSKE NACIONALNE SMJERNICE Igor Francetić, Sanda Sardelić, Suzana Bukovski-Simonoski, Marija Santini, Ljiljana Betica-Radić, Dražen Belina, Ivan Dobrić, Tomislav Đapić, Lidija Erdelez, Živko Gnjidić, Mirko Ivkić, Mladen Perić, Jasenka Škrlin, Vesna Tripković Smjernice 7-8, 2010
 92. POSTUPNIK ZA DIJAGNOSTIKU, LIJEČENJE I PRAĆENJE OBOLJELIH OD NEUROENDOKRINIH TUMORA GUŠTERAČ Nadan Rustemović, Maja Cigrovski Berković, Vanja Zjačić-Rotkvić, Rajko Ostojić, Davor Hrabar, Jadranka Sertić, Jasminka Jakić-Razumović, Božo Krušlin, Ranka Štern-Padovan, Stanko Težak, Ksenija Kovačić, Damir Vrbanec, Borislav Belev, Mate Škegro Smjernice 5-6, 2010
 93. SMJERNICE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA ŠTITNJAČU ZA RACIONALNU DIJAGNOSTIKU POREMEĆAJA FUNKCIJE ŠTITNJAČE Zvonko Kusić, Tomislav Jukić, Maja Franceschi, Nina Dabelić, Sanja Rončević, Ljerka Lukinac, Željka Labar, Neven Mateša, Miljenko Solter, Damir Dodig, Mirko Koršić, Zdenka Bence-Žigman Smjernice 11-12, 2009